<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Thursday, February 25, 2010


تمثیل خطرناک کشتی و شیفت در دوگانه "عوام-خواص"

آقای خامنه​ای در سخنرانی اخیر خود، ترمها و عبارات جدیدی در کنار مطالب تکراری فرمودند:

"نقشه و هندسه الهی" (جدید، خط و خطوط نظام را خدا ترسیم کرده، خوب طبیعی است که خدایی که خط و خطوط را ترسیم کرده این نظام را به حال خود رها نمیکند و آقا قطعاً توسط خداوند هدایت میشوند. به عبارت بهتر آقا کشتیبانی است که مرتب مسیر حرکتش را با خداوند چک میکند و اگر ذره ای اشتباه هم برود بلافاصله مسیر تصحیح میگردد. به این تمثیل کشتی خواهیم رسید اما متن سخنرانی آقا از این واضح تر نمیتواند این پیام را برساند. منتها آقا اهل تواضع هستند و هی از "امام بزرگوارمون" مثال میزنند.)

"گناه بزرگ تهمت به نظام" (تکراری، نظام چیست؟ کسی میداند در فلسفه سیاسی حتی اسلام، "آبروی حکومت" در کجا تبیین شده؟)

"تسلیم شدن در مقابل داور" (جدید، البته میدانیم که به حکم عقل و شرع و تجربه بشری داور میتواند بی طرف نباشد و همه جا مکانیزمی برای تنبیه داور در نظر گرفته شده است، حتی داورانی که پیامبر بودند!)

"کشتی نجات" ( یک تمثیل جدید و بسیار خطرناک، هرکس در این کشتی که سکانش دست آقا است، نافرمانی کند به دریا پرتاب می شود و صلاحیت نجات پیدا کردن و برگشت به کشتی را از دست داده است!)

"از دست دادن مسلم صلاحیت حضور معترضین در نظام" (جدید، "داور" تصمیم میگیرد کی در نظام باشد کی نباشد، (یعنی کی به دریا پرتاب شود یا حتی اگر پرتاب شد نجاتش ندهیم!) به قول مهدی جامی بهتر از این نميشود ماهیت حکومت آپارتایدی ایران را برملا کرد)

در نظریات فیلسوف شاهی آقا قبلاً خواص اصلاح میشدند، عوام هم درست می​شدند. حالا آقای خامنه​ای میفرمایند، خواص مهم نیستند، عوام مهم هستند. ظاهراً آقا از خواص قطع امید کرده اند اما رویشان هم نمیشود نظریات بکل باطل "خواص و عوام" خودشان را پس بگیرند به تناقض​گویی در خود نظریه خودشان رو آورده​اند. آقا البته به عهدنامه مالک هم اشاره میکنند و آن قسمتهای بزرگی را که مرتبط با حقوق بشر و رعایت همه حقوق سیاسی مردم است نادیده میگیرند و بخش جزیی و حاشیه ای آن را می​چسبند.

آقای خامنه​ای بد نیست محبت کنند "هم به عوام و هم به خواص" و اندکی بپذیرند دیگر بندگان هم مختصر عقلی از خداوند گرفته​اند (!) و بلد هستند بخوانند چه کتابهای فلسفه سیاسی، چه متون دینی از جمله قرآن و نهج البلاغه و نامه امام علی به مالک را. بگذارید "چه عوام و چه خواص"، مختصری حرف هم بزنند. مگر آقای خامنه ای به عوام ایمان ندارد؟ مگر ایمان ندارد که این نظام را خدا نگه داشته؟ پس آقای خامنه ای از چه چیز بیم دارد که نمیگذارد کسی نفس بکشد و همه چیز را میخواهد کنترل کند؟ چرا در درون همان مرزبندی​های مشخص شده توسط آقا، خودترین خودی ها و وفادارها هم باید ساکت شوند و زبان به مجیزگویی بگشایند تا گریبانشان را رها کنند؟

Labels: ,

4 Comments | | Permalink

_______________________________________________