<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Sunday, July 19, 2009


حاشيه​​نویسی بر سخنرانی تاریخی هاشمی (۱)

اشاره: گرچه تا سپیده دم صبح جمعه (به وقت محلی) برای گوش دادن به نماز جمعه بیدار بودم اما دو روزی بدلیل مسافرت و گرفتاری امکان نوشتن نداشتم.
در مورد سخنرانی هاشمی رفسنجانی به قدر کافی آنچه را که لازم بود به خوبی تحليل نوشته​ شده است. نکاتی که اضافه برآنها و براساس تحلیلهای آنها، به نظرم آمد بد نیست به اشاره ذکر کنم
.

بی​تعارف هاشمی در نقشی فرهمندانه و راهبرانه و در عین حال خردمندانه، ورای همه انتظارات ظاهر شد و مردم هم عالی حاضر شدند و موضع شخصی بنده در این مورد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد اشتباه بود. دوستانی از اصطلاحات شطرنجی برای توصیف فضا استفاده می​کنند، بد هم نیست برای تقریب به ذهن هرچند که مبین همه ماجرا نیست. در شطرنج برای گرفتن ابتکار عمل گاه عقب افتادن یک یا حتی دو پیاده هم توصیه شده است. دادن این پیاده ها در مرحله شروع بازی کاملاً تئوریزه شده است و به نام گامبی در شطرنج معروف هستند. باری، اساس شروع بازی و میانه بازی همه برای بدست گرفتن مرکز و ابتکار عمل در کنار از دست ندادن مهره (متریال) به عنوان هدف اولیه است. اما همانطور که گفته شد در شروع بازیهای مختلف و حتی در میانه بازیها تئوری های زیادی بر حسب نحوه چینش (واریاسیون) هست که با دادن یک پیاده ابتکار عمل بدست خواهد آمد. البته باید توجه کرد که در شطرنج گرفتن ابتکار عمل لزوماً مساوی با برد نیست. یک حرکت نسجیده یا درست محاسبه نشده کار را زیر و زبر خواهد کرد (منظور انجام حرکتهای کودکانه و اشتباه فاحش در شطرنج مثل زیر ضرب پیاده گذاشتن یک سوار نیست). اما عموماً با بدست گرفتن ابتکار عمل، حریف باید برای پس گرفتن آن دست به آب و آتش بزند و اشتباهاتی مرتکب شود که مواضع خود را ضعیف نماید. گرفتن ابتکار عمل معمولاً منجر به طرح ریزی حملاتی چند جانبه و در چند جبهه خواهد شد که دفاع حریف در برابر یک جبهه منجر به تضعیف سایر خطوط خواهد شد و معمولاً حریفانی که بازی دفاعی را خوب بلد نیستند در این شرایط هجومی حریف، دست به اشتباهات مهلکی می​زنند.

باری برگردیم به عالم سیاست که به هر حال متفاوت و پیچیده​تر از شطرنج است. بعد از نماز جمعه دیروز با هوشیاری مردم و لیدرشیپ هاشمی، ابتکار عمل به طور نسبی بدست مردم افتاد. مردم آموختند که چگونه میشود در عمل به پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی، با روی آوردن به قرائت رحمانی، مظلومانه و بی​خشونت از دین برای امتیازگیری ضربه زد. مظلومیت تشیع، یک فرهنگ هزار و چهارصد ساله است. شیعه اغلب یک اپوزیسیون سیاسی تاریخی بوده است تا یک پوزیسیون. بیرق سبز شیعی امروز دیگر بدست مردم افتاده است و شعبده​بازی سامری​ها حتی اگر خودشان را هم جانشینان امام زمان بخوانند و بعد ظلم کنند، از جنبه دین سیاسی راه به جایی نخواهند برد. دوران ریزش از متدینها و کسانی که دینمدارانه به دنبال عدالت بوده​اند آغاز شده است. جوانان از تظاهرات و تظاهر به دین ابایی ندارند. حکومت باید بترسد که جوانان جنبش سبز به نقش تاریخی- اپوزیسیونی شیعه نگاهی پراگماتیست و غیر​ایدئولوژیک در عین حال بی​خشونت و رحمانی دارند. این معجزه جنبش سبز است که در هر شرایطی ثمرات آن دیریازود به بار خواهد نشست. بازگشت به آن نقش تاریخی شیعی و پیگیری آن با روایتی امروزی، خود روشی مهار ناپذیر است که دست حکومت را اندک اندک به طور کامل خواهد بست. آن کسانی که عکس طالقانی را دست میگیرند و به نماز جمعه می روند و با تایید همزمان ولی غیر هماهنگ شده هاشمی مواجه میشوند، آن کسانی که خودجوش جواب شعارها را مرگ بر روسیه میدهند، صریحاً نشان می دهند که ارتباط شفاهی شبکه​ای بین مردم برقرار شده و آن شبکه بسیار مهمتر از توییتر و فیس بوک و پیامک و تلفن همراه است. آن را نمی توان مسدود کرد و بست. این شبکه چون شبکه عصبی سلولهای مغز است. با قطع شدن ارتباط چند سلول یا مرگ بیولوژیک آنها شبکه مطلقاً از کار نمی​افتد و مسیرهای جایگزین را بدون وقفه محسوسی سریع پیدا میکند. این را بگذارید در کنار شیعه​گری اپوزیسیونی. دیگر شکی نمی ماند که دیر یا زود این جنبش گسترده تر خواهد شد و این "فرآیند بهمنی" کم کم در حال گسترش است. فقط کافی است که این مجمع الجزایر مردمی و حلقه های روشنفکری و فعالان و اهالی رسانه بیش از پیش به هم نزدیکتر و مرتبط شوند.

باز شدن بحث تئوریک مشروعیت نظام به میان عامه مردم و برملا شدن مغالطه​های تئوریسین های حکومت اسلامی با جواب دادن به هاشمی، یکی از همان اشتباهات مهلکی است که جناح استبداد دارد انجام میدهد برای باز پس گرفتن ابتکار عمل از دست رییس مجلس خبرگان که با خردمندی این باب را باز کرد. بگذار اینها بیشتر در این مورد بنویسند و بگویند، همه اینها قبلاً در رسانه هایی محدود مانند مجله کیان جواب داده شده است و از این به بعد حکومت زیر ضرب نقدهای جدی درون دینی و برون دینی خواهد بود. آنچه که در دهه پیشین، ده بیست هزار نفر در ماهنامه کیان میخواندند، امروز چند میلیون آگاه خواهند شد و بدیگران منتقل خواهند کرد. اینکار به هماهنگی و هدفمندی بیشتر جنبش یاری خواهد رساند.

وقتی این حرکتهای اخیر سیاسی این طرف را در کنار بازی کودکانه و مضحک انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و واکنشهای بعدی که عمداً توسط کودتاچیان و حامیان جناح استبداد داغ شده، بگذاریم، متوجه خواهیم​ شد که دست حکومت بدجور خالی است حتی در راه انداختن بازیهای سیاسی.

شرح و تفصیل موارد دیگر، برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب به نوبتهای آینده موکول خواهد شد.

پی​نوشت: دوستان! بخش نظرات مجدداً باز شد لیکن بدليل هجوم دشمنان آزادی بيان و یاران فاشیسم و سوءاستفاده​گران از آزادی تحت نظارت بوده، کامنتها بعد از بازبینی منتشر خواهند شد. نظرات انتقادی و حتی اعتراضی نسبت به موضوع به هيچ وجه مشمول سانسور نخواهند شد اما کامنتهای توهين​آميز، نامرتبط با موضوع، تبليغاتي، افشاگرانه، شامل بدگويی، فحاشی، جوسازی و جنگ روانی عليه افراد خصوصاً افراد غایب از این بحث منتشر نخواهند شد.

Labels: ,

2 Comments | | Permalink

_______________________________________________