<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Tuesday, February 15, 2011


نمایندگانی كه قاتل از آب درآمدند

واقعاً امروز حیران ماندم! هرطور فكر میكنم نمیفهمم نماینده مجلس یك كشور كه قانونگذار است، از جانب ملت نمایندگی محدود و در مدت معین گرفته كه بر قوای دیگر نظارت كند، طرح و لایحه تصویب كند، دقت كند كه بقیه اركان حكومت همه پایبند قانون باشند و با تحقیق و تفحص این نظارت را برقرار كند، براساس همان هدف اگر بیعدالتی و قانون شكنی در مورد هر شهروندی صورت گرفت یا حقی از او سلب شد، به شكایتها رسیدگی كند، چطور میشود كه جمع زیادی از این عده (نمایندگان مجلس) عین لاتهای مست و عربده‌كش كف بردهان آورده فریاد بكشند: "موسوی، كروبی، خاتمی اعدام باید گردند"! علی لاریجانی هم كه خیر سرش رییس و سخنگوی مجلس قانون‌گذاری است قبل از همه آتش بیار معركه شده و یاوه می‌بافد و تهدید میكند. حالا واقعاً داستان چیست و مگر چه شده كه این آقایان چنین عربده‌كشی میكنند؟ اساس این نظام بر اوباشگری چرخیده، اما عربده‌كشی و اوباش‌بازی هم درجات و مراتبی دارد، مساله اینجاست كه انگار راهپیمایی‌ها و شعارهای بیست و پنج بهمن بدجایی را نشانه گرفته.

هرطور فكر میكنم در همین رویه‌ها و قوانین موجود جمهوری اسلامی هم خیلی عجیب است كه نماینده مجلس، بنا به تعریف نماینده ملت در خانه ملت و ضامن قانونگذاری و وكیل حقوق مردم و ناظر بر اركان دیگر باید باشد نه قصاب لات چاقوكشی كه میخواهد سر شهروندان بیگناه مورد ظلم واقع شده را گوش تا گوش ببرد. آخر كدام آدم بی‌همه‌چیز بی‌سروپایی در میان بدترین و شرورترین بزهكاران هم دسته‌جمعی چند نفر را كه جز حرف زدن و بیانیه دادن كار دیگری بلد نیستند به كشتن آنهم با حرص و كینه تهدید میكند؟ اصلاً یكی بگوید كه این وسط خاتمی سید خنده‌رو و ترسو او چه كرده كه باید اعدام شود و مرگ بر او باید زد؟! آخر كی میخواهیم بفهمیم كه تشویق و تحریك خود یا دیگران به قتل هرشهروند، جرم محسوب میشود؟ قانون‌گذارانی كه این چنین اراذل و اوباش باشند، وای بحال بقیه. معلوم است آن بسیجیهای یله و رها با چماق و اسپری فلفل و زنجیر و باتون برقی و گاز اشك آور و كلتی كه دارند، چه كار خواهند كرد. چشم و دل حضرت علی خامنه‌ای روشن.

این رفتار وحشیانه حضرات مثلاً نماینده مجلس در كنار وقایع بیست و پنجم بهمن نشان داد كه این نظام درسراشیبی فساد و نابودی افتاده است. گیرم كه شانس آوردند و ده بیست سال دیگر هم ماندند، دیر یا زود این ملت با هرهزینه‌ای كه شده تیغ و ترازوی معوج عدالت و كلیدزندان را از دست آنها خواهند گرفت.

Labels:

2 Comments | | Permalink

_______________________________________________