<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Thursday, March 26, 2009


دیدوبازدید نوروزی هم مشمول براندازی شد!

تعدادی از فعالان کمپين برابری و يک ميليون امضاء به بهانه عجیب و غریب دیدوبازدید نوروزی، دستگير شده​اند. ظاهراً از این به بعد برای دیدن دیگران در نوروز هم باید از اداره اماکن تهران بزرگ و دادسرای ویژه ایام نوروزی و قاضی کشیک - که مرخصی تشریف برده! - مجوز گرفت. به هر حال همه مردم ایران بالقوه برانداز هستند و فقط درجه و جنس آن فرق می​کند. به همین دلیل است که کمپین برابری بی​معنی است وقتی همه در برابر قانون برابر هستند( البته کسانی برابرترند) و برانداز، دیگر چرا باید کمپین راه انداخت؟!

واقعیت این است که فعالان حقوق زن در چارچوب کار غیر سیاسی و مسوولانه ای که میکنند، همیشه تحت فشار بوده​اند. حقوق برابر حق مسلم زنان است و به احترام پایداریشان و پیگیریهای مسالمت​آمیزشان باید به احترام کلاه از سر برداشت. امیدوارم این دوستان هرچه زودتر آزاد شوند و به پیش خانواده های خود برگردند.

پی​نوشت: قصد داشتم قدری موضوع "روزنامه خبرنگاران" را که در گروه فیس​بوک​شان بارها به صراحت اعلام کرده بودم که: تنها پیشنهاد میدهم و در هیچ کار مدیریتی و سازمانی دخالت نخواهم کرد، بیشتر بشکافم، پیش​ خود گفتم ولش کن. درجایی که دوست همشهری ما در زندان اوین است، پرداختن به موضوعی این​چنینی و وررفتن با آدمهایی آنچنانی کار من نیست. اگر حرفی منصفانه و محکمه​پسند داشتند تا بحال زده بودند. البته هیچ وقت دیر نشده، دوست داشتم یکی از این جماعت دو کلمه هم حرف حساب میزد و جواب من را می​داد (همه گروه را عرض نمیکنم که آدمهای نجیب و محترم هم آنجا هستند، منظورم جناب مدیریت محترم و دوستان دوروبر ایشان است). حق تماماً با کسی نیست. حق با همه است. حتماً بخشی از حق هم با آنهاست. اما چرا اینها ساکت هستند؟ باز با خود گفتم در این بلبشوی ایرانی​گری ولشان کن بگذار اینها هم دلشان را خوش کنند به همان سازمان خودمونی و رفاقتی​شان و به آسانگیری و خوشباشی خودشان مشغول باشند. اگر کسی حقگویی و حقجویی برایش مهم نیست خوب نیست دیگر. روزی به آن خواهد رسید. من هم حواسم به کار خودم باشد و ایرادهای خودم را ببینم، بهتر است. این تجربه خوبی شد که دیگر در هیچ گروه ایرانی مگر اینکه از ابتدا مکتوب خط مشی و سازماندهی​شان را نبینم و نقش خود را دقیق مشخص نکنم، هیچگونه همکاری در حد کارهای عادی هم نخواهم کرد حتی اگر گروه شامل چند نفر آدم لیبرال صادق و دوست نزدیک باشد. قصد داشتم در مورد استبداد ایرانی بنویسم که بماند برای وقت دیگری. نهایتاً اینکه برای آن آقای مدیر که آبروی خودش را برد و شخصیت واقعی خود را نشان داد، شدیداً متاسف هستم.

پی​نوشت دو: مانی ب. منتقدی تند است که بهتر است از تندی خود کم کند و در عین حال نقدش را منصفانه به حکومت هم بکشاند و تنها از روشنفکران و هنرمندان انتقاد نکند (ما را به این نرمخویی، حضرات "فرهنگی" و "پژوهشگر" و اهل شیرینی و نیکویی و رقص و مطربی، نه حتی به حکم حکومتی بلکه به غضب ناصرالدین​شاهی اخراج می​کنند، مانی ب که با این نوشته های صریح و تند جای خود دارد!) اما گهگاه چیزهای جالبی مینویسد هرچند گیر دادنهای او را به عباس معروفی دوست ندارم البته دلخوری او را درک میکنم. اما به هر حال، این نوشته کوتاه انتقادی و تیزبینانه او و این بیت انگار وصف​الحال بنده بود.

Labels: , ,

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________