<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Monday, January 19, 2009


اوباما آمد

بال و پر بگشایید
یا قرص اعصاب را آماده کنید که
خلاصه حاج آقا (اوباما یا بدون ما) باز تشریف خواهند آورد
_______________________________
س.ع.دشمن​شناس
شب خوشخیالی ملت و شب وصال اوباما و قدرت


- اینکار هم عین اون​کار جفای به رهبری است، رهبر فرزانه انقلاب، تکلیف خود را می​دانند که کی به خودشان جفا کنند کی در حق دیگری.
- بارها گفته​ام که آزادی یعنی آزادی مخالف. خوشبختانه همه مسوولین نظام مقدسمان هم با این شعار مخالفتی ندارند، اساساً مخالفی هم ندارند.
- ملت ما در دورانی تاریخی از استبداد گذر کرد و سرنوشت خود را - با دعای خیر و تدبیر داهیانه رهبری - در دست گرفت.
- عده​ای به نام دین به آزادی حمله می​کنند، عده​ای به نام آزادی به دین حمله می​کنند، هردو دسته هم به بنده حمله میکنند، مهم آن است که همه چیز در چارچوب قانون باشد و به اصل نظام حمله نشود که یادگار امام عزیز و بزرگوارمان است.
- هر نه روز یکبار کمر درد ما را یادمان آوردند و هر نه ماه یکبار ملت شریف و بزرگوارمان را به یاد دردها و مصائب آزادیخواهان و مشروطه​خواهان در این سیر تاریخی مبارزه با استبداد انداختند که خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امیدهای این ملت در پیروزی بر استبداد به ثمر رسید و باز هم به ثمر خواهد رسید.
- کرامت انسانی و حقوق همه ایرانیان عزیز باید تمام و کمال حفظ شود. خوشبختانه مراجع قانونی نظام در این مورد رسیدگی خواهند کرد که کسی از این حق سوءاستفاده نکند.
- ملت شریف ما هیچ احتیاج به قهرمان ندارد، به علی دایی و بنده هم احساس تکلیف می​شود وگرنه که همه ملت شریف ایران قهرمان هستند.
- دانشجویان ما رنجها دیدند و درحقشان جفا شد، اما از کجا معلوم که کسانی در میانشان برنخورده، مجرم نباشند؟​
- می​دانستم که بعد از افشاگریهای قتلهای بدی که اتفاق افتاد، حوادثی پیش خواهد آمد که کف اختیارات ریاست جمهوری از کف با کفایت تدارکچیان و آبدارچیان نظام پایینتر رود، بارها گفته​ام که آبدارچیان از زحمتکش​ترین اقشار شریف ما هستند و ما دست آنها و همه کارگران شریف را می​بوسیم و کلاً با همه در صلح و صفا هستیم.
- نباید با کج​خلقی، بداخلاقی و گوشت تلخ بازی با دنیا حرف زد، بشر امروز با ابداع مردمسالاری دینی تجربه جدیدی را از سر گذرانده باید بگذاریم دنیا و خصوصاً غربی​ها باید از دستاوردهای مبارک این تجربه استفاده کنند.
- گیرم اوقات تلخیی هم در کوی دانشگاه اتفاق افتاده باشد، بگردید ببینید آن تیری که به آن مرحوم خورد از کجا آمده است؟ البته ملت شریف و بزرگوار ما صبورتر از این حرفهاست.
- حاکمیت قانون یعنی حاکمیت قانون اساسی که خوشبختانه ولایت مطلقه هم در آن تبلور پیدا کرده است و از این نظر مشکلی برسر راه این ملت بزرگوار، آزاده و سرافراز نیست و نخواهد بود.
- بیایید از مردم معذرت​خواهی کنید که این مردم شما را حتماً - با شناختی که بنده دارم - خواهند بخشید. بنده هم برای همین الان بدون عذرخواهی اینجا هستم.
- حق انسان بر تعیین سرنوشت خود، حقی است که هم فطری است و هم دینی، خوشبختانه نظام مقدس ما آن را تایید کرده است و رهبری هم همواره در رهنمودهای خودشان همین اولویتها را تبیین کرده​اند.
- اگر امام عزیزمان الان در میان ما بود می​فرمود این آقای اوباما، یاد بلال حبشی رحمت الله علیه را زنده می​کند و من امیدوارم که با گفتگوی بین فرهنگها و تمدنها، بشر به جایگاهی که شایسته است برسد و تحریمها را کنار بگذارد.
- نکنید این کارها را، دغل بازی درنیاورید و در آرای مردم دست نبرید و اوقاتمان را تلخ نکنید.
- بارها گفته​ام کف مطالبات مردم آن دو لوایحی بود که نمی​دانم این ممدعلی اونها رو کجا قایم کرده.
- تنها سرمایه من آبروی من است که باز هم آن را حراج می​کنم. استاده ام چو شمع و استادم در بازی میخ و نعل، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست حتماً در یک جای مناسب و آبرومندی دوباره نشیند .

اوباما آمد؟

Labels: , ,

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________