<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Wednesday, May 05, 2010


جنبش زنان (۲)

جنبش زنان در چارچوب گفتمان حقوق بشری حقانيت، مشروعيت و کارآمدی خودش را ميتواند بدست بياورد و در عین حال با اخلاق رابطه تنگاتنگی داشته باشد. کسب حقوق از دست رفته زنان نمی​تواند و لذا نبايد به قيمت سلب حقی از حقوق ديگر زنان يا مردان منجر شود. همينطور در مورد فرد فرد زنان، هرکس مختار است که حقوق بشر را بپذيرد يا نپذيرد. هرکس حق اشتباه دارد. حق نداستن و حق بدفهمی دارد. حق دینداری ماکزیمال و از نوع چشم و گوش​بسته دارد که همه چیز را میخواهد از درون دین و حرفهای آقا در قم یا تهران بدر آورد و هرچه برون دینی است از دید او موجب شک و تردید است. حق بخشایش دیگری باارزشترین حق قابل تصور است، این نباید موجب شود حق نبخشیدن را فراموش کنیم. باری زمانیکه کسی جهل دارد یا ناتوان در تشخیص است یا به مصلحت با زورمندی صلح کرده یا بده بستانی کرده، و از تمام همه این شرایط آزاری مستقیم به کسی نمی​رساند، هم با او و هم با طرفهای زورمند ناقض حقوق بشری او، کاملاً باید مانند یک فعال جدی حقوق بشری یا یک فعال زنان به عدالت و احسان برخورد کرد، مگر اینکه کاری خلاف قانون از او سرزده باشد که باز، چه مجرم باشد و چه متهم حق و حقوقی مشخص و انسانی دارد. جز با گفتگوی داوطلبانه که متکی به احترام و مدارا باشد، نمیشود دیگری را راضی کرد که حقوق بشر را بپذیرد و تا زمانی که یکی مثلاً نژادپرست است اما دست به کار غیر قانونی نزده، نمیشود گریبانش را گرفت و هرروز بهش فحش داد که اصلی مهم در اخلاق و یا حقوق بشر را رعایت نکرده است چه رسد به اینکه به او اتهام شراکت در جرم و جنایت همه نژادپرستان آن جامعه زد!

اصل پذيرش حقوق بشر طبق خود موازین حقوق بشری در پذیرش تکثر عقیده، خودش يک حق است. نميشود کسی را که حقوق بشر را نپذيرفته بزور وارد اين حوزه کرد. این معنای ظریفی است. برای همین است که اخلاق بالاتر و ورای حقوق بشر می​نشیند. اخلاق هم چیزی نیست جز به رسمیت شناختن انسان منهای عقیده، این چیزی است که در حقوق بشر هم آمده اما باید آن را یک اصل اخلاقی دانست. دیگر اصول اخلاقی جهان​شمول عبارت هستند از به رسمیت شناختن انسان ورای هرگونه تفاوتی، رواداری و مدارا با دیگران، پذیرش تکثر، عدالتخواهی و آزادیخواهی برای خود و انسانهای دیگر و دوستی ورزیدن با طبیعت.

حقوق بشر تنها با حکم قاضی و دادگاه و دفاعيات وکلا به جریان نمی​افتد. هرچند زمینه های حقوقی حقوق بشر مهم و بسترساز هستند. آنکارها سخت افزاری هستند، کارهای عمده نرم افزاری فرهنگی کارهایی هستند که زمان می​برد. کمپین حقوقی راه انداختن چه در مورد حقوق بشر چه در مورد جنبش زنان در زمره کارهای دسته اول هستند و بسیار هم نیکو. اما کارهای دسته دوم ظریفتر و حساسترند و دقت و توجه و پشتوانه نیروی انسانی و برنامه ریزی میخواهند. کار مستمر آرام و اندک اندک و زمانگير فرهنگی روی تک تک آدمها از جمله خود ما مستقل از اینکه زن باشیم یا مرد، لازم دارد و بتدریج نسلهای نو آموزه های بیشتری از حقوق بشر را درونی میکنند و با تمرین و با درگیر شدن با مسائل روزشان (یعنی مسائل آینده) فرهنگ حقوق بشری را بیشتر بارور میکنند. باری جنبش زنان را در هم بايد در همين چارچوب حقوق بشری و با همین محدودیت های مشابه ديد. کار جنبش زنان ایرانی - که بارش را دختران و زنان فمینیست پرتلاش بردوش دارند - اندک اندک ثمر میدهد. اينکار نيازمند صبری بلندتر و حتی زمانی طولانی​تر از به ثمر رسیدن جنبش دموکراسی خواهی ایران است. جنبش زنان نباید سرنوشت خودش را به جنبش سبز یا جنبش دموکراسی​خواهی پیوند بزند. ایندو دو پروژه جدا هستند و هردو هم باید اندک اندک به موازات هم پیش بروند (و همدیگر را نیز تقویت کنند و فعالان و کنش​گران مشترک هم داشته باشند). اما جنبش زنان تنها در چارچوب گفتمان حقوق بشری می​تواند موفق باشد و به طریق اولی سرنوشتش با سرنوشت فعالیتهای حقوق بشری گره خورده است.

پی​نوشت: اينکه ايران اعلاميه جهانی حقوق بشر را پذيرفته مبنای خوبی برای فعالیت در زمینه حقوق بشر است اما در عمل قوانین ناعادلانه فعلی، معیار و مبناست. آیا باید قانون ناعادلانه عوض شود؟ آری. با کمپین مسالمت​آمیز و بی​خشونت در کنار آگاهی دادن، کار فرهنگی و گفتگو. عملاً کمپین هم خود برای پیشبرد کارش به حضور همگانی زنان و مردان و نتیجتاً آموزش، آگاهی​بخشی و کار رسانه​ای و فرهنگی نیاز دارد.

مرتبط: جنبش زنان (۱) (*)

Labels: , ,

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________