<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Tuesday, April 06, 2010


قدردانی از استاد احسان يارشاطر

آق بهمن نوشته خوبی دارد در مورد برنامه اخير چهره ها در بی​بی​سی که الحق برنامه خوبی بود و به دوستان معرفی کردم، ميخواستم چيزی هم در آن مورد اينجا بنويسم که دیدم آق بهمن به دقت و تفصيل از من بهتر چنين کاری کرده است.

باری آدم در مقابل کاری سترگ که این آدم عاشق دارد انجام میدهد چه میتواند بگوید. استاد یارشاطر سی چهل سال برای دانشنامه ایرانیکا هرروز و بدون هیچ​ چشمداشتی وقت صرف کرده است. کاری عظیم که نیازی هم به تبلیغ ندارد.

اما ایرانیکا برای پیشبرد سریع کار نیازمند کمک و همیاری بنده و جنابعالی است. به جای اشک به دیده آوردن، به جای اینکه دعا کنیم از عمر ما کم شود و به عمر استاد افزوده شود(!)، یک کار بسیار کوچک عملی و شدنی و امروزی میتوانیم بکنیم که استاد هم راضی و خوشنود باشد و کار هم سریعتر پیش رود.

زمینه برای کمک هست! میتوانیم دست در جیب مبارک خود کنیم، به قول یکی از اعضای هیات مدیره موسسه ایرانیکا هرکدام روزی یک دلار که پول قهوه روزانه هم نمیشود، به دانشنامه کمک کنیم. دست کم نشان بدهیم که به فردوسی زمانه و بدیل استاد علی​اکبر دهخدا در کار بلاوقفه سی ساله و همه استادانی چون او زحمتکش و ایثارگر و بسیار کم​نظیر، احترام وافر میگذاریم و برای کمک و قدردانی از آن عزم عظیم و همت والا، ولو مختصر کار ناچیزی که بتوانیم و از دستمان بربیاید، انجام دهیم. کاری کنیم که او هم خوشنود گردد. نشان بدهیم که ایرانی دارد عوض میشود. ایرانی دیگر هپروتی و مرده​پرست و خصم​ جان و نخبه​کش نیست. نشان بدهیم که با این کمکهای اندک به همدیگر اعتماد زیاد داریم. نشان بدهیم که ایرانی جماعت درد فرهنگ دارد. نشان بدهیم که ما مردم فقط احمدی​نژاد و "رهبر فرزانه" نداریم. فرزانگان واقعی و گذشتگان و برگزیدگان تاریخ و فرهنگمان را قدر می​دانیم و برسر می​گذاریم و به جهان معرفی می​کنیم. نشان بدهیم که ما هم از بزرگانمان تا وقتی که زنده هستند قدردانی میکنیم. نشان بدهیم که لج باز نیستیم.

این ماجرا دیگر نیازمند دعوت کسی هم نیست. همه بیاییم و به هرطریق که میتوانیم کمک کنیم و توجهات را به این موضوع با نوشتن از ایرانیکا و یارشاطر بزرگ در وبلاگهایمان یا اشاره به این موضوع در برنامه هایمان و رسانه هایمان جلب کنیم و البته دست به جیب هم شویم و نامه​ای هم به استاد بفرستیم. قدردانی از استاد احسان یارشاطر میکنیم. ما مدیون استاد هستیم و بدین وسیله در حد بضاعت خود از او و به خاطر زحمات بسیار بسیار طاقت​فرسایش به اندازه اندکی و ناچیزی هم که شده قدردانی میکنیم. با همین کارهای کوچک، اندکی همت کنیم که کار او و همکارانش برزمین نماند. با همین صد دلار و دویست دلار بنده و جنابعالی اینکار شدنی است و کار دانشنامه سریعتر به اتمام خواهد رسيد.

Labels: , ,

2 Comments | | Permalink

_______________________________________________