<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Sunday, February 22, 2009


درگذشت و یادش هنوز هست

تا قبل از آن فکر میکردم مرگ چیز عجیب و غریب و مخوفی است. تشریفات دارد و قبل از آمدن یکجور خبر می​دهد. باری دورباش کورباشی در کار نبود. در سحرگاه یک روز زمستانی با همان سحرخیزی خود -بیدار شده بود که سحر را آماده کند از قضا - ما را به آنی تنها گذاشت و رفت. چنان راحت رفت که باور نکردیم. مرگش هم مانند زندگیش بی سروصدا بود و بی​اذیت و آزار. به سکته​ای تمام کرد. به بیمارستان رساندیمش. "همه عمر دیر رسیدیم." مرگش واقعیت زندگی را بسیار بیشتر از پیش عریان کرد.

پدرم آیین خودش را داشت و لیبرال بود به تمام. تعلق خاطری به هیچ جا نداشت حتی با اینکه کمابیش مذهبی بود و خانواده خودش خیلی مذهبی​تر، روشنفکرانه با زلم زیمبو​های دکان دینداران هیچ میانه​ای نداشت. هیچگاه "روحانیت" را جدی نگرفت. پدرش که دباغ و موذن مسجد هم بوده، در کودکی مجبورش کرده بود درس طلبگی بخواند تا بهش خرجی بدهد. او یکسال بیشتر در آن مدرسه نمانده بود و خودش از آن به بعد همیشه کار می​کرده تا خرج تحصیلش را درآورد. سالها بعد در دانشگاه تهران حقوق خواند و رفت خودش را از فرهنگ به دادگستری منتقل کند، بهش گفته بودند فلانقدر برایش آب میخورد. گفته بود: این دادگستری را که همینجا دم درش گوش آدم را ببرند، نخواستیم. همه چیز زندگی خود را خود اندک اندک ساخته بود. درویش مسلکی را اما هیچگاه ترک نکرد. هرچیز دستش می​رسید میخواند و از بوستانی گلی میچید. خط قرمزی نداشت. هیچگاه بابت هیچ چیز نه توصیه​ای کرد و نه برایمان خط و نشان کشید و نه به کاری ما را مجبور کرد. یاد ندارم که تنبیهم کرده باشد. ندرتاً اخم و تخمی می​کرد. آزاده بود و با رفتارش درس آزادی و آزادگی می​داد، سایه​اش روی سرمان بود همیشه و دورادور مواظبمان بود. هیچگاه ازمان نخواست در آینده چیزی بشویم یا کاری بکنیم. لیبرال لیبرال بود و با همه رفیق. بعد از "انقلاب شکوهمند اسلامی" به اتهامات کاملاً واهی او را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد کردند و به اجبار پذیرفت - ایامی بود که بیگناهان هم برسر دار و روبروی جوخه می​رفتند - بر کسی نگرفت و آمد خانه​نشین شد. دردش از نامردمیها البته زیاد بود و باخود نگه داشت و سالها در درون ریخت. شاگردانش تا سالها بعد در شهرهای دور و نزدیک که او را در کوچه و خیابان می​دیدند، هنوز او را خوب میشناختند و می​پریدند به طرفش و با او دیده​بوسی میکردند، در کلاسهایش با شاگردانش رفیق ​بود و در اداره با زیردستان به نرمخویی شهره.

شبها هر از چندگاه هنوز به خوابم می​آید، معمولاً مشغول گلکاری و ور رفتن با باغچه خانه کرج است. خوش و بشی میکند و به کار خودش مشغول میشود، همچنان کار به کار آدم ندارد. گاه همراه آدم میشود و معمولاً کم​حرف است. او را همانگونه که بود یاد میکنم. مرگ کدام عزیزی باورکردنی است حتی بعد از پانزده سال؟

Labels:

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________