<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Tuesday, January 16, 2007


توضيحى به خاطر طنزنوشته آميرز محمود خفيه‌نويس،


حضرت آميرزمحمودخان خفيه‌نويس، فرموده‌اند که‌

«مشت نه منی یکی از منورالفکران وبلاگستان به گونه مردک داعى»

«حمله برخى جنابان بلاگرین به آقا سید ابراهیم خان نبوی صاحب دوم دام به سرکردگی پارساخان صائبی بالا گرفته و خیلی منجمله سعیدآقای رنگین الکلام و آقا سینا هدا و حاجی تلفونچی باشی در تعاقب مشارالیه هستند که چرا در یک گوشه ای از یک نوشته خود جماعت بلاگرین یا بعضی از مشارالیهم را "لوس و ننر" توصیف کرده بوده و باید ادعایش را پس بگیرد. لکن بعقیده برخی از مطلعین همین که بخاطر دو کلمه بیقدر، اینهمه رنجش و عصبیت حضرات فراهم آمده و این عکس العمل ها را موجب شده، یک مقداراتی خود موید لوسیت و ننریت می تواند بوده دلیل محکمه پسندی برای صاحب دوم دام فراهم کند، بهمين جهت مشاراليهم را از ادامه نهى کرده‌اند.»

در مورد منور‌الفکر بودن و مشت نه منى و يک چيزى هم اين ميانه بدهکار شدن، نميدانم چه بگويم. به هر حال محمود است و شوخ است ديگر. بياييد خوشبين باشيم و از هرچه سناريو بافى و نقش عوامل حاشيه‌اى و دوستان دوروبر (به‌ويژه با نگاه به نوشته پريروز ابراهيم نبوى) در تغيير موضع آشکار خفيه‌نويس دارالصوت زمانه خوددارى کنيم. اگر اينبار محمود فرجامى عزيز دوباره ما را به لوس و ننر بودن متهم نکنند، مختصراً توضيحى عرض کنم:

الف) شخصاً براى آقاى نبوى احترام قائل هستم. (و طبيعتاً ايشان به احترام وبلاگ‌نويسى چون من احتياج ندارد) به خاطر تعداد زيادى از طنزنوشته‌هاى خلاقانه و قوى ايشان و پرکارى و دود چراغ خوردن او، مستقل از هرگونه اعتقادى که دارند و به قول خودشان آن را هر دو سه سال يکبار عوض مى‌کنند، احترام قائل هستم. هرچند ايشان در بک‌گراند ذهنى خود خيلى از اوقات يک منطق خشن، صلب و تندروانه به‌جامانده از يکدندگى‌هاى دهه شصت دارند که ظاهراً به اين سادگى‌ها عوض نمى‌شود و به من وبلاگ‌نويس هم مربوط نيست البته و اين فضوليها به ما نيامده اما جسارت نباشد ايشان مى‌گويند که هر چند وقت يکبار عقيده‌شان عوض مى شود اما نمى‌دانم اين عقيده ايشان چيست که تا زمانى که عوض نشود، خيلى قاطع و برا است گويى که تا ابد تغيير نخواهد کرد و مى‌زند چند نفر را هميشه ناکار مى‌کند بعد عوض مى‌شود!

ب) اين بار اولى نيست که آقاى نبوى مکنونات قلبى خودش را در مورد وبلاگ‌نويسان آشکار مى‌کند. چند نمونه آشکار (که خيلى از دوستان به ياد دارند) مى‌خواهم نام ببرم به خاطر اينکه من را به لوس و ننر بودن متهم نکنند، از آن چشم مى‌پوشم. البته نوشته ها همه دم دست هستند و حاضر هستم اگر محمود عزيز يا هريک از دوستان ديگر خواست لينک به آن نوشته‌ها را برايشان بفرستم. خود آقاى نبوى هم ابايى البته ندارند از اينکه به قول خودشان به اين و آن «کيسه‌اى بکشند» و هرچند وقت يکبار آگاهانه اينکار را مى‌کنند.

پ) هماهنگى پشت پرده از نوع آن هماهنگى‌هاى مرسوم و متداول پشت صحنه و کدخدامنشى‌ها که بين دوستان روزنامه‌نگار و ژورناليست انجام مى شوند (و معمولاً به نتايج غيرمترقبه و مبارکى هم مى‌رسند)، هيچ‌گاه بين وبلاگ‌نويسان نيست. دوستان وبلاگ‌نويس هم خداى نکرده صغير يا زبانم لال نوچه نيستند، عاقل و اهل خرد هستند و نيازى هم به معرکه‌گيرى امثال بنده ندارند. بنابراين بنده «سرکرده» دوستان نيستم و هيچگونه هماهنگى بين ما نبوده و نيست.

ت) محمود فرجامى عزيز هم بد نيست بداند که اگر خودش تند مى‌رود و ابراهيم نبوى را مى‌کوبد، پاى حرف خود بايستد و ديگران را بعداً - به دلايلى که نمى‌دانيم- به خرج مردم هلند و از پشت آن تريبون آزاد و رها ضايع نکند! از محمود فرجامى عزيز به‌جد مى‌خواهم بعد از نوشته «وبلاگها هديه جديدى از استاد نبوى گرفتند»، که متضمن توهينى هم به ايشان نبود و تنها حقيقتى در مورد دوم دام بيان کرده بود، نوشته ديگرى که نشاندهنده «حمله» و «مشت نه منى» بنده به آقاى ابراهيم نبوى به عنوان «سرکرده» اين حرکت باشد در وبلاگ بنده بيابد و بهم نشان بدهد. آيا محمود دور از جان نمره عينکش يک شماره ضعيفتر شده که اين نوشته «دکمه آپولو» را هم نمى‌بيند؟ عجيب است.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________