<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Sunday, January 14, 2007


دوستى‌هاى دنياى مجازى


امان از اين وبلاگ‌نويسى! اين نوشته سينا هدا را بخوانيد. دوست عزيز، همين است ديگر چه مى‌شود کرد که بعضى از دوستان متاسفانه همانطور که نوشتم با هدف و منظور ديگرى به وبلاگ‌نويسى رو آورده‌اند، به هر حال اين حق آنهاست اما کاش دست‌کم مراعات حال ديگران را بکنند و رقابت‌جويى را کمتر به نمايش بگذارند و حقى هم براى ديگران و غيرحرفه‌اى‌ها يا دگرباشان قائل شوند. بعضى‌ها دنبال سياهى لشکر مى‌گردند در سپاه خود و زينت المجلس در دربار خويش، اگر پيدا نکنند حقى از حيات هم‌شان و هم‌پاى خود در اين شهر مجازى براى ديگرى قائل نيستند.

بدى‌ها به جاى خود اما چيزهاى خوب هم در همين دنياى مجازى خيلى پيش مى‌آيد. دوستى‌هاى دنياى مجازى چيزهاى ساده‌اى نيستند و خيلى ارزشمند هستند. به گمانم خيلى‌ها به اين دلخوشند و به خاطر دوستى‌ها گرفتار اين دنياى مجازى هستند. بد نيست اين را اشاره کنم که حتى تا چند روز بعد از اينکه سلمان جريرى عزيز مهربانانه و از روى لطف اسم بنده را به عنوان دعوت شونده به بازى يلدا آورده بود، هيچگاه بين من و او در تمام اين دو سال گذشته که ما در مورد روز تولد وبلاگهاى فارسى مطلب نوشتيم، هيچ ايميلى ردوبدل نشده بود و هيچ کانالى ارتباطى برقرار نشده بود. اين همدلى است که از هزاران کيلومتر در دوردستها ما را به هم نزديک مى‌کند. هرچه هست لطف آن دوست عزيز است.

دوستى‌هاى خوب ديگرى که همه صادقانه و بى‌توقع بوده. اجازه بدهيد که از تک‌تک دوستان عزيز ياد نکنم. اين چيزهاى خوب هستند که پيوندها را برقرار مى‌کنند و مغناطيس برگشت به اين دنياى مجازى هستند. خوبى‌ها را ببينيم و آنها را برجسته کنيم. چيز ياد بگيريم و ياد کنيم از دوستان خود. اهل مدارا باشيم و وارد بازى آن جماعت نشويم. اعتقاد دارم که دوستان همدل خودشان همديگر را پيدا مى‌کنند. همانطور که سينا نوشته مبادله و تمرين مهر و صدق کنيم و اختلاف نظر‌ها و اختلاف سليقه‌هايى را که گهگاه بين ما وبلاگ‌نويسان بى‌توقع پيش مى‌آيد، به چيزى نگيريم.

پى‌نوشت: اين نوشته تلفنچى را هم داشته باشيد.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________