<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Saturday, April 22, 2006


به ما نخودى‌ها مربوط نيست!


مى‌گويد: (حالا که دارد مى‌گويد مهم نيست، پارسا طبق معمول آچار آلن چهارده به سرش خورده، خودش به خودش مى‌گويد!) «نظر تو راجع به اين بحث‌هاى شيرين پول (چمدان دلار سازمان سيا و موساد و چمدان ريال وزارت اطلاعات) چيست؟ کى گرفته است؟ چقدر گرفته است؟ کى مامور کجا است؟»

مى گويم الهى که من قربان آن هيکل ورزشى تو بروم. من يک وبلاگ‌نويس با نام مستعار هستم و هيت وبلاگ من هم دو رقمى است، به زور بازو هم در تخصصى که هيچ ربط مستقيمى به سياست و روزنامه نگارى و روشنفکرى ندارد، در دهات ادمونتون دارم نان در مى‌آورم و مالياتش را هم به دولت محافظه‌کار استيو هارپر کلگرى‌چى مى‌دهم که سربازان مادر مرده کانادايى را ببرد افغانستان جلوى پاى جيپ‌هايشان تروريست‌ها هى بمب منفجر کنند. من همين که جواب اى‌ميل خوانندگان عزيز خود را بدهم و راجع به مسائل وبلاگستانى ذرتى پرتاب کنم خيلى هنر کرده‌ام. اين بحث شيرين پول مال آنهايى است که مى‌خواهند از راه خبرنگارى ويژه و فضولباشى‌گرى ارتزاق کنند. مال کسانى است که با کله‌گنده‌ها مى‌پرند. مال هيت سه رقمى‌ها و چهار رقمى‌هاى وبلاگستان است که هوا برشان داشته. به من چه مربوط است که کى دارد چى مى‌خورد؟ با کى سکص دارد و پولش را از کجا آورده است؟ من کوپن مجازى‌ام تا همين حد بهم اجازه مى‌دهد که از وبلاگستان بنويسم و براى خودم تئورى‌بافى و مدل‌بافى کنم. براى خودم سوت بزنم و از جغرافياى منطقه بنويسم از مهاجرت پرندگان در آلبرتا و ويژگى هاى سرزمين کانادا. بقيه‌اش مال کسانى است که با قدرت کار دارند و هى باهاش ور مى‌روند. در اين وضعيت هسته‌اى مزخرف که معلوم نيست کى مذاکره مى‌شود کى جنگ، اين وسط نمى‌دانم چرا کک به تنبان جماعتى افتاده است. داستان چيست؟ خدا عالم! به من چه مربوط است؟ به قول عباس معروفى هرکس اين وضع سياسى اره به ماتحت را به وجود آورده است، خودش درستش کند. داد و هوار پول‌پخشون و جاسوس‌يابى وسط اين معرکه گير کردن اره جالب است واقعاً. همه چيزمان بايد به همه چيزمان بيايد. شما اگر فهميديد چه خبر است و ما ايرانى‌ها چه کاره‌ايم در اين دنيا و حرف حسابمان چيست، به بنده هم از طريق ايميل اطلاع بدهيد! فقط من وبلاگ‌نويس نحيف و کلاس پايين را وارد اين صف‌آرايى‌ها و جنگ و جدالهاى خودتان براى يافتن هر آنچه غير حقيقت است، نکنيد. ما نيستيم و در هيچ اردو و جبهه‌اى خاصى هم شمشير نمى‌زنيم.

هيچ نگران نباشيد که من حالم خوب است، با يکى دو نوشته در مورد آلبرتا و کانادا برمى‌گردم!

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________