<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Thursday, March 23, 2006


تحليل کارتون‌هاى نوروزى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دکتر دشمن‌شناس بلغارى


توجه داشته باشيد در آمريکا يک حرکتى عجيب ايجاد شد و کمپانى والت ديسنى در اوج دوران خفقان مک کارتيسم، کارتونى را با سناريوى آشکار خودش درست کرد به نام «معاون کلانتر». هدف از ساخت اين کارتون چه بود؟ در واقع نئوکان‌ها که قزوينى‌ها را قبلاً با خودشان همراه کرده بودند و قزوينى‌ها هم که با کاندى وزير خارجه آمريکا و نيز کارتل‌هاى نفتى روى هم ريخته بودند و به اين ترتيب مى‌خواستند نشان بدهند که اولاً قدرت در دنيا دست کلانتر است. اين کلانتر نمادى از بوش بود. آدمى به شدت عصبى، فحاش که دستورات عجيب و غريب براى دنيا صادر مى‌کرد و عملاً وضع دنيا را به هم ريخته بود. سوييچ ماشينش را به معاون کلانتر مى‌داد و مى‌گفت معاون ماشين خوشگل آبى رنگ من را ببر بشور ولى مواظب باش که خط بهش نيافتد. اين ماشين آبى نومادى [منظور نماد است] بود از سازمان ملل و شستن ماشين هم همان غسل تطهير دادن سازمان ملل در نظم نوين جهانى بود. خوب به اين نکته توجه کنيد.

چهره ديک چنى معاون بوش در سطح جهان خراب شده بود و والت ديسنى مى‌خواست بدين وسيله با شيرينکارى هايى که معاون کلانتر در مى‌آورد و آن صداى جذاب و بامزه اى که برايش گذاشته بودند: « دوشتان اشرار دارند که من چند کلمه اى … آخ ششت پام ششت پام … » به نوعى تصوير ديک چنى را به عنوان معاونى که همه کاره آمريکا است و براى منافع خود و شرکت هاى نفتى منافع آمريکا را به خطر انداخته، بازسازى و تطهير کنند. فراموش نکنيد والت ديسنى هم خودش نومادى بود از صهيونيستم جهانى. حالا امروز که به خانه رفتيد با اين چيزهايى که گفتم يکبار ديگر اين کارتون را بدقت نگاه کنيد.

ماسکى همان نومادى از دستگاه ديپلماسى آمريکا و شخص کاندوليزا رايس است. ونس نومادى از رسانه هاى کور و نابيناى آمريکا است که جز تحميق مردم آمريکا کارى نمى توانند انجام دهند. ونس هميشه نگران است و ترس به جامعه آمريکا تزريق مى‌کند. يادتان هست که ونس هميشه مى‌پرسد «چى شد؟ چى شد؟ فرار کن ماسکى! فرار کن ماسکى» ماسکى در عين حال نومادى است از صکس در جامعه بحرانى آمريکا. او دارد با عشوه کار خود را پيش مى‌برد:‌ « معاون ما که عمداً اين کارو نکرديم.» خوب شما بهتر مى دانيد روابط پشت پرده کاندى و نئوکان‌ها را. حالا جان مادرتان خانه که رفتيد با اين ديد به اين کارتون نگاه کنيد. چقدر اين کارتون جذاب و شيرين و در عين حال موذيانه است. عجب اين ماسکى شيرين و خوردنى است. الله اکبر!

در جلسه بعد در مورد توطئه صهيونيست ها با ساختن کارتون تنسى تاکسيدو و چارلى با شما دانشجويان عزيز صحبت خواهم کرد. خوب دقت کنيد. اصلاً خود تاکسيدوى تنسى نشان از عمق شبيخون فرهنگى دشمن به ارزش هاى ما داشت. اين پنگوئن جذاب، آن شيرماهى کودن، آقاى ووپى صهيونيست، سرجوخه دودو در بازرس، کوئيگرا مک‌گرا، بوبو دوست يوگى، بيگلى بيگلى، انگورى انگورى، بوش وگ، دالتون‌ها، آستريکس، نخودى، مش‌قل‌على، پسر‌خاله، لوسى مى، فرانس پسر دکتر ارنست، رامکال، نل، کاپيتان هادوک، سگ آقاى پتيبل، پانزده پسر مخصوصاً داناوان‌ شون نه برايان، کاپيتان نمو، مورچه‌خوار، جان کوچولو، پدر ژپتو، شيلا، سندباد جونم، درون و برون، چاق و لاغر، آقاى روشن‌سر، ابوى جان کيمياگر، دون آل خاندرو دلاوگا اينها همه نومادين هستند. خوب با چشمان باز اين کارتون ها را که توطئه صهيونيستها و فى‌الواقع محصول آلت‌دست شدن نازيها و نئو‌نازى‌ها با نئوکانها و در واقع يکى شدن دکترينال انگلوساکسون‌ها است ببينيد. من هم نومادى هستم از برادر عزيز و ارجمندم دکتر حسن عباسى. خوب دقت کنيد!

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________