<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Friday, March 17, 2006


عزيز آقا رو انداخته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س.ع.دشمن شناس

عبدالعزيز حکيم هم يکشبه شد آيت‌الله، رو زد به جمهورى اسلامى، نظام ما هم نامردى نکرد و نه نگفت محض گل روى آقا عزيز. منافع ملى هم که مثل بحر خزر است «آن آب شور نبايد کام دوست را تلخ کند» گويا آنچه در تاريخ مى‌ماند مردى و مردانگى است! (درحاشيه: ‌به نظر مى آيد کل نظام بوروکرات-ايدئولوژيک ما با اينهمه مراکز قدرت مثل يک انسان واحد و يک‌نفره رفتار مى‌کند. يکدفعه عصبانى مى‌شود. يک‌شبه جام زهر مى‌نوشد. يکدفعه هوس انتقام مى‌کند و يک زندانى سياسى را مدتى گوشمالى مى‌دهد. يکدفعه مرام و معرفتى روى آقا عزيز حکيم را زمين نمى‌اندازد. عجيب است!)

على لاريجانى که هنوز در کار ربط دادن عوالم فلسفه اشراق و حرکت جوهرى صدر المتالهين با عالم سياست است مى‌گويد: «در عالم سياست همه چيزها به هم ربط دارند.» ( اينهم صداى خود سپاهى فيلسوف عارف ديپلمات هنرمند همه‌فن‌حريف ما *) حالا پيداکنيد پرتقال فروش را. ( اشتباه نشود با بقال دريانى سرکوچه کار نداريم.) به هر حال براى جمال گل روى دوست، گاهى بايد با «دشمن» نديم و هم‌صحبت شد. (‌حالا هى بگو دپارتمان دشمن‌شناسى به چه دردى مى‌خورد؟!) به سبک و سياق نوشتارى آقا مهدى سيبستان بايد گفت: حاليا چه حالى بهمان دست داد از اين مذاکرات آخر‌الزمانى.

ظاهراً برادر حسين کيهان از اين حرکت زياد خوشش نيامده و صحبت هاى چشم راست آقا (يعنى همين على آقاى چمن‌گلى خودمان) را «تعجب برانگيز» خوانده است. شرط مى‌بندم بهنود به کيهانى‌ها گير مى‌دهد. خوراک او است.

فعلاً توى اين بلبشو و تعطيل شدن کل کشور به مدت سه هفته و فراخ‌الدوله بودن ما ايرانيان معلوم نيست کى قرار است برود با آمريکاييها مذاکره کند. محمدجوادشون؟ صادق‌شون؟ جواد آقا وعيدى؟ حسين آقا انتظامى؟ اين هم مساله‌اى است. من پيشنهاد مى‌کنم حسين درخشان خودمان را که هم عشق لاريجانى او را کشته و هم اين روز‌ها دارد براى خودش توى اروپا مى‌چرخد و کارهايى ديپلماتيک براى گفتگو با منتقدان و دشمنانش ميکند و چند روز پيش هم با دادن پيشنهاد سازنده غنى‌سازى در «منطقه بين‌المللى» کيش و قشم (!!) نشان داد دستى در کار گشودن بن‌بست ديپلماتيک هسته‌اى دارد، بفرستند براى اين مذاکرات. اينطورى حامد قدوسى هم با تئورى‌پردازى‌هاى خودش و محاسبات دقيق اقتصادى چرتکه مى‌اندازد که اگر حسين درخشان در مذاکرات شرکت کند نرخ بيکارى چقدر کمتر مى‌شود. بدين‌ترتيب مشکل مردم عراق هم حل مى‌شود. نظام ما هم که الحمدلله مشکلى ندارد و در خدمت دوستان است. ما که بخيل نيستيم تا باشد از اين مذاکرات مفيد و ثمربخش باشد.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________