<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Friday, August 19, 2005


گنجى زنده ماند. آيا فراموش خواهد شد؟

به نقل از همسر گنجى خبر آمده است که اکبر دارد با پزشکان همکارى مى‌کند. خوب! جاى خوشحالى و اميدوارى است. اين ماراتن خونين بالاخره دارد تمام مى‌شود. گنجى با شکستن اعتصابش کار بزرگى کرد و ما هم بايد پشتيبان خودش و حقوقش باشيم. حداقل به او روحيه بدهيم. در عين حال به بيان لرى شيرش هم نکنيم که دوباره شروع کند. متاسفانه اين روزها مساله گنجى در وبلاگ‌ها به فراموشى سپرده شده بود و خيلى از دوستان على رغم شور و حرارت اوليه به کل نسبت به مساله بى‌اعتنا شده بودند. نوعى بى‌تفاوتى به همراه نوعى شماتت داشت پيشرفت ميکرد. البته اصرار گنجى بر ادامه اعتصاب غذا به هر حال از ديد خيليها کار عاقلانه‌اى نبود. اما اين هم گفتنى است که مشکل فضاى غمزده و نااميد وبلاگها واضحاً از جاهاى ديگرى است و مساله فقط به خاطر گنجى نبوده است هر چند که آن ماجرا بى‌تاثير هم نبود.

حالا يک مساله ديگر. يک نگاهى به سايت دکتر کديور بيندازيد. هر چند همه عقايد او را قبول نداشته باشيم، او يک زندانى عقيدتى بوده است و يگانه کسى است که آرا همه مراجع تاريخ شيعه را در مورد ولايت فقيه جمع آورى و تقرير کرده است. او يک محقق و روشنفکر دينى است که به وجودش نياز است. (انتقاد از عملکرد روشنفکران دينى به جاى خود، اما اصلاح و تحول اجتماعى بدون روشنفکران دينى محال است. لااقل بخش دينمدار جامعه ما و کسانى که به هر صورت دغدغه دينى دارند کاملاً در اکثريت بوده و اصلاح‌گرى مستمر دينى بايد موازى با همه حرکتهاى روشنگرانه و حقوق بشرى پيش‌ برود.) خواهشمندم يک نگاهى به شمارگان خواننده اين سايت بيندازيد. اين همان کديورى است که نعره ميزديم کديور آزاده آزاد بايد گردد. کديور به هيچ وجه عوض نشده است. اما آمار نااميد کننده است نه؟ به خصوص وقتى آن را در کنار شمار خوانندگان بعضى از وبلاگ‌هايى قرار دهيم که اگر صفت مبتذل را به آنها نسبت ندهيم، بى‌انصافى کرده‌ايم. نه! همه مردم قرار نيست به اين موضوعات عبوس علاقمند باشند. عرض من چيز ديگرى است. (‌البته اين خبر را هم در حاشيه بدهم که در همين مورد شمار خوانندگان سايت کديور از بعد از انتخابات حدوداً دو برابر شده است. با اينکه حجم سخنرانيهاى کديور يا مقاله‌ها و نامه‌هايى هايى که در سايتش گذاشته نسبت به قبل از انتخابات کمتر هم شده است.) ما خيلى زود سوار موج احساسات مى شويم و خيلى زود هم فراموش مى کنيم. لطفاً اين سخنرانى کديور آزاده را يکبار ديگر بدقت گوش بدهيد و با حرفهاى گنجى مقايسه کنيد. به نظر شما چه فرقى بين عقايد کديور آزاده و گنجى دلير هست؟ آيا گنجى را هم چون کديور، آقاجرى، سحابى، سروش، ملکيان، يوسفى اشکورى و … فراموش نخواهيم کرد؟

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________