<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Sunday, July 17, 2005


باز هم از گنجى

الف)‌ کيهان رسماً شاخ و شانه کشيدن هايش را شروع کرد و علناً از باز شدن پرونده هاى جديد عليه گنجى سخن گفت و تلويحاً کسانى را که براى آزادى گنجى تلاش مى کنند مورد تهديد قرار داد. سناريوى باز شدن پرونده هاى جديد عليه گنجى، محتمل ترين سناريو است که بيش از همه خود زندانى دلير و نحيف آن را به درستى تشخيص داده بود. مدتى پيش فرد محترمى که خودش را روشنفکرى تام و تمام مى داند و هوادارانى هم ايشان دارند، ادعا کرده بود که گنجى با اعتصاب غذا عليه خودش بپا خاسته و عليه خود خشونت مى ورزد. اکنون بعد از مقاله کيهان که نهاد رسمى امنيت خانه مبارکه است، نظر ايشان چيست؟ اينطور موقع ها هواداران معمولاً در مرخصى بسر مى برند و خود ايشان هم سرشان توى کتاب هاى قطور فلسفى است. اما بد نيست کسى از ايشان بپرسد که احکام ناعادلانه قضايى و ظلم سيستماتيک نظام مقدس جمهورى اسلامى نامش چيست؟ خشونت تعريفش چيست؟‌ براى ما عوام و بيسوادان هم تشريح بفرمايند ممنون مى‌شويم.

ب) روزنامه اينترنتى روز سعى کرده همه چيز را گل آلود و مشکوک و بودار نشان دهد و از دل آن مظلوميت «سيد هميشه مظلوم تاريخ» را بيرون بکشد. واقعاً‌ به اين دست پخت تيم آقايان روز بايد مرحبا زد. جوابيه نيما راشدان هم در اين زمينه خواندنى و کامل است. (گويا کسى حاضر نيست مسووليت اين مقاله را بپذيرد. با اين اوصاف بعيد نيست که آن را گردن حسين درخشان بيندازند!) به هر حال اطلاعاتى بازى و شکاکيت و استشمام توهم از دل همه قضايا از اول دامان دوم خرداد را گرفته بود. نام آن را مى‌شود گذاشت مسابقه نابغه بازى و حل معماهاى سخت. اما پيچيده کردن تحليل ها و لايه لايه ديدن و هى لايه هاى تو در تو اضافه کردن و امنيتى کردن تحليل ها بارها قبلاً آموده شده و امتحان ناموفق خود را پس داده است. آخرين آن در همين انتخابات رياست جمهورى بود که ديديم چه اتفاقى افتاد. به جاى اين پيچيده کردن ها و سرگيجه ايجاد کردن بهتر است شفاف و آسان و راحت و با داده هاى موجود دست به تحليل بزنيم. اگر يک روشنفکر و تحليلگر چيزى بگويد که روشنفکر و تحليلگر قبلى تصادفاً‌ همان چيز را گفته بوده اين کسر شان و پايين آمدن کلاس نيست. در اينجا هم بياييد يک چيز را روشن کنيم آن هم اين است که براى نجات جان يک اهل قلم با هر انديشه اى که دارد و هر گونه فعاليت ديگرى که پيشتر ها داشته، اگر کارى از دستمان بر مى آيد، انجام دهيم. الان فقط بايد قضيه را انسانى ديد. حتى دوستانى که فکر مى کنند که الان وقت نافرمانى مدنى و افشاى نظام است در اشتباه هستند. حفظ جان گنجى نه تنها انسانى ترين کار است، بلکه از همه چيز صوابتر است. به نظر مى رسد که نظام قصد کوتاه آمدن ندارد و هر حرکتى را سرکوب مى‌کند. با شرايط موجود اين حرکت ها به نظرم ريسک زيادى دارد و اصلاً‌ جامعه ما متاسفانه در مسير ديگرى است. ضمن اينکه الان گنجى نيازمند نقد نيست. نقد آرا و نظرات گنجى به موقع خود بايد انجام شود و مسلماً جمهورى تمام عيار و راه رسيدن به آن که نافرمانى مدنى باشد، نقدهاى جدى دارد ولى الان هنگام پرداختن به آن نيست. در مورد سوابق گنجى هم اجازه بدهيد که او از زندان بيرون بيايد و بعد در مورد آن از ايشان سوال کنيم. آيا بعد از کنفرانس برلين اصلاً‌ به گنجى مجال جواب دادن در مورد سوابقش را داده ايم که حالا بعضى از ما سکوت مى کنيم و تلويحاً‌ مى گوييم که او حقش بود؟

ج) نيک آهنگ کوثر و حنيف مزروعى روزه سياسى خودشان را در حمايت از گنجى شروع کرده اند. کاش ما هم سعادت داشتيم در اين حرکت همراه شويم. بنده خودم لااقل بمدت بيست و چهار ساعت دست به اعتصاب غذا خواهم زد. اما خوب اسممان مستعار است و اگر بخواهيم با اعتصاب غذا يا برنامه روزه همراهى کنيم، متاسفانه با کم لطفى دوستان مواجه هستيم. اين البته ماهيت کار ما است و در مقابل زحماتى که دوستان ديگر مى کشند چيزى نيست و ما صاحبان اسامى مستعار هم بايد بيش از پيش صبر و حوصله داشته باشيم. اما اجازه بدهيد به سهم براى صاحبان اسامى حقيقى که کارى نيک را شروع کرده اند آرزوى موفقيت بکنم. به هر حال هرکس خودش به تنهايى پيش وجدان خود و اصول اخلاقى مسوول است. راستى بعضى از دوستان اين روزها در مرخصى بسر مى برند. خير است ان شا الله! ما مفتش شش انگشتى نيستيم البته. ايامشان به کام باد.

د) مثله کردن و شکنجه جوان مهابادى به نام شوانه سخت نفرت برانگيز بود و نمى دانم که چه جوابى دارند اين آقايانى که به نام مظلوميت شيعه دارند ظلم مى کنند. مردم ما به حکم رفتار تاريخى شان آرامند ولى واى به روزى که غضب الحليم فرا برسد.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________