<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Tuesday, July 12, 2005


توضيحى بر مطلب پيشين

الف) اجازه بدهيد که از بابت مطلب تندى که عليه هواداران خانم نوشى نوشته‌ام از صميم قلب پوزش بخواهم. من گفته‌ام «ليست کذايى»، بايد مى گفتم «ليست». گفته ام «سعدى بازى»، اين لفظ تندى بوده قبول دارم بايد مى‌گفتم «احساساتى شدن» (‌اجازه دارم بگويم اين را؟) بنده البته خود از علاقمندان سعدى هستم و اگر دوستان فرهنگ دوست و سخنگويان وبلاگستان و ساير مقامات اجازه بدهند، بنده مقدارى امسال در روز سعدى بى فرهنگى ورزيدم و بر جاى بزرگان به گزاف تکيه زدم. متاسفانه وبلاگ پارسا نوشت در روز سعدى آغاز به کار کرده و به هر حال ميخواهم بگويم که سعدى اين بدشانسى را آورده که يک موجود هتاک و بى ادب و ولى و قيم مآب خودش را پامنبرى ايشان مى نامد. شما صاحبان اسامى «حقيقى» و بزرگان وبلاگ شهر عفو بفرماييد. به هر حال واقعاً‌ متاسفم و شرمنده. در مورد «نمايش» هم پوزش مى خواهم. لغت تندى است. بايد مينوشتم «جلوه گرى» يا به تعبير بهتر«جو زدگى» اما به هر حال منکر اين آفت وبلاگ‌شهر نمى‌توانم بشوم. (‌خودم هم لابد گرفتار جو زدگى هستم که چنين کردم.) اما اين خيل عظيم بزرگان و مقامات فرهنگى و نويسندگان محترم چيره دست و روزنامه نگاران دنياى مجازى يک نگاهى به آرشيو هاى محترم و متبرک خودشان چه در عهد قديم - زمانى که با نام مستعار به صغير و کبير رحم نمى کردند - چه در زمان جديد بيندازند و مراجعه‌اى به وجدان خود داشته باشند. دوستانى که هر دو سه هفته يکبار يک دعوا راه مى‌اندازند و بمب افکن ها را مشتاقانه به پرواز در مى‌آورند، بد نيست نگاهى به کارنامه خود هم داشته باشند. البته در همه حال بى ادبى مذموم است و بايد پوزش خواست. بنده «ترسو» و صاحب اسم مجازى اگر بزرگان اجازه مى فرمايند اين شجاعت را دارم که با تمام وجود اگر به کسى توهينى شده است عذرخواهى کنم و از صميم قلب پوزش بخواهم. اميدوارم اين شجاعت در همه ما خصوصاً صاحبان شجاع اسامى حقيقى باشد و اين ريزبينى ها و ذره بين گذاشتن ها نعمتى است که از جانب دوستان نصيب بنده شده است. اين نعمت را از خود دريغ نکنيم. اين را در حاشيه بگويم که خيلى نادر ديده ام کسانى را که در وبلاگستان نقد خود مى کنند. اگر اجازه بدهيد و موجب فخر و مباهات هم نباشد که زحمتى بکشيد و بمب هيدروژنى بر سر اين بى مقدار که به زعم شما از جاى خود در رفته و سلطانى مى کند و ولايت مى ورزد، بريزيد، عرض مى کنم که خوشبختانه در وبلاگ شهر در اين راه قدم برداشته ام و اگر اجازه مى فرماييد، دانشجوى سال اولى «نقد خود» هستم.

ب) همانطور که گفته آمد در مورد حضانت اطفال خانم نوشى قضاوتى نمى توانم داشته باشم. چون داده هاى کافى ندارم. البته شنيده‌ام که به هر حال اين کودکان على القاعده بايد پيش مادر باشند. (‌اگر شنيدن جرم نيست البته) اما سوال اينجا است که آيا دوستان محترم به همه جوانب قضايا و اين مورد خاص آگاه هستند و بر ريزه کاريهاى حقوقى قانون حضانت طفل آشنايى دارند و بعد گردن پدر جوجه ها را مى زنند؟ تنها سوال مى کنم و گمان کنم که به عنوان يک مستعار نويس حق سوال کردن داشته باشم. (مگر اينکه دوستانى بنده نواز تنها به صرف مستعار نويسى‌مان همچنان بر لال شدن اينجانب و امثال اينجانب حکم آن هم از نوع حکومتى و شبه حکومتى بدهند که البته براى چنين دوستانى آرزوى صبر، موفقيت و خويشتندارى دارم.) البته حمايت هاى انسانى دوستان از وضعيت پيش آمده و احساساتى شدنهايشان، از نظر انسانى قابل درک است (و اگر اجازه مى دهيد اين حقير سراپا تقصير اين را هم عنوان کند که قابل احترام هم هست) اما همدردى دوستان احساساتى و گريان و نالان شدن با خانم نوشى و لوگوسازيها بايد ما را مقدارى به فکر فرو ببرد که آيا داريم به ايشان کمک مى کنيم يا نه؟ من بيش از اين خودم را وارد مساله فرزندان خانم نوشى (يا اصطلاحاً «جوجه‌ها» به قول خود ايشان و دوستان محترم) نمى کنم.

ج) هيچگاه به کسى امر نکرده ام فلان کار را بکنند يا نکنند. همه‌تان از صبح تا شب رهنمود و پيشنهاد مى دهيد ما هم پيشنهادى داديم. من تنها نظر خودم را گفته‌ام و ميتواند اشتباه هم باشد و البته تند و بى ادبانه هم بيان شده که نبايد مى شد. اما اصل مطلب به جاى خود شايد قابل بحث باشد. گنجى محتاج دفاع بنده نيست. او را هم رهبر و مقتدا نمى دانم. از شلوغ بازى هايش هم انتقاد دارم. (‌اميدوارم اينبار به جاى اينکه به وکلاى محترم خانم نوشى دارم جواب پس مى‌دهم بابت اين جمله به هواداران گنجى عزيز مجبور به جواب دادن نباشم) اما دوستانى که با بمب افکن هاى خود اظهار محبت نسبت به بنده کرده اند، کلاه مبارک خودشان را قاضى بفرمايند و سوال کنند که آيا گنجى در حال مرگ انسان هست يا نيست؟ جانش بر عقيده اش مقدم هست يا نه؟ يکصدم آنچه که براى سرکار خانم نوشى کرده اند، براى گنجى مى کردند. ( ببينيم ‌وضعيت کدامشان غير انسانى تر و ناعادلانه تر است؟ و نکته دوم اينکه کدام وضعيت بحرانى تر و وخيمتر است و نکته سوم اينکه اقدام ما چقدر در حل مساله کمک مى کند يا منجر به بدتر شدن شرايط روحى آن فرد مى شود؟)

مراقب باشيم که جو زده نشويم. همه مراقب باشيم.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________