<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Monday, July 11, 2005


سوالى از اهالى محترم وبلاگ شهر

دوستان محترم جسارت بنده را ببخشيد. ظاهراً بحران وخيم پيش آمده و فاجعه انسانى جوجه‌هاى خانم نوشى دل خيليها را بدرد آورده، اما سوال بنده اين است که اگر وضعيت جوجه‌هاى خانم نوشى و نيز وضع اسفبار خود ايشان آنقدر دل همه شما را کباب کرده است، پس چرا يکصدم آن را براى گنجى خرج نمى کنيد؟ گنجى انسان نيست؟ زندانيان فاجعه کوى دانشگاه آدم نيستند؟ در جايى که موجودى به نام عباس سليمى نمين هم (به لحن چندش آور خودش البته) مى گويد که گنجى را آزاد کنيد، واقعاً نمى شد يک جمله و فقط يک جمله در حمايت از گنجى در وبلاگ خود نصب مى کرديد؟ چند نمونه بهداشتى مثال زده مى شود و پاسخ را به وجدان خودتان محول مى کنم: (‌اينها مثالهايى بسيار دست پايين هستند و چه بسا نامناسب. فقط مى خواهد گفته شود که جا براى انساندوستى در اين قضيه هم بود.)

- آيا گنجى نيازمند مرخصى استعلاجى نيست؟
- بهتر نيست که از گنجى يک معضل براى نظام درست نکنيم؟
- خر ما از کرگى اصلاً دم نداشت. اصلاحات هم که تمام شد. نون هم که توى اين حرفها نيست. اين بابا را آزاد کنيد برود پى کارش
- گنجى نيازمند عدالت است
- همه زندانيان سياسى را آزاد کنيد
- به شکرانه انتخاب احمدى نژاد و حماسه ملى همه زندانيان سياسى- عقيدتى را آزاد کنيد
- گنجى را آزاد کنيد چون بيمار است.

اين انتظار نيست که همه سياسى بنويسند يا ريسکى بخرند. اما انساندوستى و سعدى بازى و نمايش در جاهايى خيلى خيلى واجب تر از جاهاى ديگر است. باور کنيد اگر مى خواستيد کارى بکنيد که موثر باشد اينکار هم واجب تر بود هم موثرتر، به کار نمايشتان هم خللى وارد نمى شد و سرجايش بود. (‌نگران نباشيد خود بنده هم اهل نمايش هستم. ولى کارى که واجب تر و مفيد تر باشد انجام مى دهم. هر چند از اين نمايش ها جز چشم و وقت سوزاندن چيزى گيرم نمى آيد. اين هم از مزاياى مستعار نويسى که خار چشم بعضى ها است انگار. اسمش که مى آيد بيمارى فشار خونشان عود مى کند.)

صورت مساله اين است: يکى دارد آب مى شود به هر دليلى کله خراب است و کوتاه هم نمى آيد. گير چند حيوان کينه توز و کله خرابتر از خودش افتاده است که همه اين شرايط را آنها بوجود آورده اند. ( گيرم گنجى سى درصد و تو بگير هفتاد درصد آدم اهل نمايش و شو و شلوغ بازى، براى چه آنجا افتاده است براى خاطر عمه خانمش؟) شما موضع بشر دوستانه‌تان چيست آقايان و خانم هاى گريان و انساندوست و دستمال کاغذى بدست هوادار نوشى و جوجه ها؟

لطفاً اسم بنده را به آن ليست کذايى اضافه نکنيد که موضوع اين مطلب مشکل خانم نوشى نيست و من در اين مورد تنها ميتوانم بگويم که متاسفم و من هم از طلاق و حضانت و اين چيزها متاثرم اما قضاوتى نمى توانم داشته باشم. چون داده هاى کافى ندارم. همه را هم به يک چوب نبايد راند. دوستان خردمندى هم در همان ليست نوشته‌اند که در قضاوت عجله نکنيد.

گويا چون اکثر مواقع به قافله مد بايد خودمان را برسانيم و انساندوستيمان هم به خاطر شو و نمايش و دوست و رفيق بازى است. تجارت است اين. شايد بى هزينه بيشترين سود بدست آيد. چيزى از ته کار در بيايد و چند تا هيت بيشتر بشود و چند تا مرحبا و احسنت بشنويم و … ادامه ندهم، بهتر است.
سوال: جان بر عقيده مقدم است يا عقيده بر جان يا نمايش بر هر دو؟

تذکر شرعى: هيچ نگران نباشيد. به حسب وظيفه براى بردن ران ملخ به بارگاه سليمان و به خاطر گنجى آمده ام و در صورت آزادى يا مرگ او در هر دو حال جل و پلاسم را جمع مى‌کنم.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________