<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Sunday, June 19, 2005


شهر شلوغ انتخابات

الف) واقعاً متاسفم براى کسانى که هنوز تحريم‌چيان را مسبب بلايا مى دانند و بى انصافانه به آنها مى گويند که حق اظهار نظر ندارند. همينقدر که در کل کشور حدود بيست و هفت درصد هستند و در شهرهاى بزرگ بيش از دو برابر اين مقدار (‌در تهران آمار بيشتر است)، نشان مى دهد که آنها هم به هر حال صاحب وزنى هستند و نمى توانند در نظر گرفته نشوند. (‌در همين سه چهار روز آينده، نئو هاشمى چى ها نياز به راى آنان دارند، پس بهتر است با آنان در شان يک انسان محترم - که همه انسان ها منجمله احمدى نژاد محترم هستند - سخن گفته شود.) به هر حال همه مى دانند که جماعت تحريمى مظلوم ترين گروه‌هاى سياسى بودند و هستند که هيچ تريبون رسمى هم در اختيار نداشتند. آنها قرار نبود که در اين انتخابات رژيم را کله پا کنند (‌اگر کسى از تحريم چيان چنين چيزى گفته بوده، از خودش باز خواست نماييد) بلکه اقدامات سرزنش برانگيز آقاى خاتمى (‌که اخيراً‌ از دوست و يار ديرين خود شيخ مهدى کروبى لقب بى‌عرضه گرفته ‌است) به همراه دلايل متعدد ديگر (چنان که ميدانيد و حاجت به تکرار نيست) تحريم چيان يا لااقل بخش عمده آنان را به قطع اميد از کلوپ کارمندان مشارکتى- خط امامى (‌تعبير از نيما راشدان است. با کمى تغيير از بنده) کشانيد. اگر کسى از دوستان انقدر ناراحت و عصبانى است من يک آدرس بلد هستم. به کاخ هشت ضلعى ملکه مادر در سعد آباد که چند سالى است به نهاد رياست جمهورى تحويل داده شده مراجعه کنيد و به اندازه يک صدم انتقادهايى که از تحريم‌چيان داريد، از سيد خندان داشته باشيد.

ب) تجربه دوران موسوم به اصلاحات دوم خردادى نشان داد که حرکت هاى حقوق بشرى و حمايت از حقوق اپوزيسيون در بعد سياسى و پيگيرى مطالبات مدنى مانند مطالبات سبز (‌محيط زيستى، ترافيک، بهينه سازى مصرف انرژى)، مطالبات اجتماعى و حقوقى (‌حقوق زنان، حقوق اقليتها، حقوق قوميتها) و فعاليت در اين راستاها بايد مستقل از التهابات سياسى شکل گيرد. لااقل بحث آدمى چون بنده اين بود که کوبيدن بر طبل تحريم هم مانند کوبيدن بر طبل انتخابات و معجزه صندوق (‌که ديديم چه معجزه اى کرد!) صلاح نيست بلکه بايد فعاليت‌هاى فوق الذکر را مستقل و بدون تب و تاب انتخابات و نااميدى و ياس بعد از آن هدايت کرد. اين جان کلام ما بوده و هست. ياس و نااميدى و استيصال هواداران معين براى آدم نادانى چون بنده مثل روز روشن بود. يک ده آباد بسازيم و سفت و ضد زلزله بسازيم و کاملاً مستقل که با هر باد و طوفانى خراب نشود. حدود يازده ماه است که بر اين باورم و سلسله بحث‌هاى «چه بايد کرد» در فانوس را در اينجا مى آورم (‌نيز همانجا پيش بينى کرده بودم که اصلاح طلبان حکومتى شکست خواهند خورد. پيشگو نيستم ولى مختصرى تحليل از براى خود دارم که با آنها جو زده نشوم و آرام باشم. ادعايى هم ندارم. گاهى بعضى از پيش بينى هايم اشتباه از آب در آمده، به هر حال طرح کادى تحليل مسائل سياسى هستم. خيال دوستان خشمگين را راحت کنم.)

ج) از ماهها پيش هريک از دوستان از بنده در مورد نتيجه انتخابات مى‌پرسيد، مى گفتم هاشمى در دور دوم. نيز انتخاب بين هاشمى- قاليباف را پيش بينى مى کردم که البته اين روزهاى التماس و التجا براى راى دادن به هاشمى را هم مى‌ديدم. چيز عجيبى هم نبود و خيلى ها هم بر اين باور بودند. ما که تحريم چى بوديم و به قول آقايان، خوشخيال بوديم که عن‌قريب رژيم ساقط خواهد شد(!!) ولى از جماعت فعال سياسى در عرصه انتخابات تعجب مى کنم که تا ديروز خواب بودند و با دکتر معين دلى دلى و گاهى «دعاى افتتاح» در دور اول مى خواندند. به هر صورت به دوستان نئوهاشمى‌چى توصيه مى کنم، حال که مى خواهيد زير علم عاليجناب سرخ پوش سابق و يا سردار ملى و فرشته نجات فعلى سينه بزنيد، لااقل راى خود را مفت نفروشيد و چند تايتان برود پيش سردار مربوطه و يک ليستى از مطالبات اصلاح طلبانه و اتمام حجت ها را با او داشته باشيد. من از سياسيون و خبرنگاران عزيز تعجب مى کنم. شما در کجا درس سياست ياد گرفته‌ايد که انقدر هيجان زده و بى برنامه هستيد؟

د)‌ ايران با نفرت افکنى از گروه هاى ديگر حتى فاشيسم ساخته نمى شود. بايد به فاشيست ها هم احترام گذاشت و آنان را نيز در امور آينده به کار بگيريم. (يک فاشيست مى تواند يک فعال حزب سبز خوب باشد.) از کجا آورده‌ايد اين همه نفرت و بى‌اخلاقى را و چگونه اين بهشتى را که وعده مى دهيد، باور کنيم؟ بياييد همديگر را تحقير نکنيم و به هم احترام بگذاريم و بپذيريم که ديگرى ممکن است چون ما فکر نکند. او به هر ترتيب باز يک انسان است. حتى اگر آنان چنينند و به انسان حرمت نمى نهند، ما چنين نباشيم. آخر آنها که معلم ما نيستند. اخلاق به کنار با آنها وارد بازى نفرت و تحقير نشويد که آنها خوبتر اين بازى را بلدند.

به هر حال آدمى چون بنده حرف خود را ميزند و پاى آن هم ايستاده است و جو زده هم نمى شود. راه آينده ايران همانها است که در بنده (ب) آورده‌ام و اين شايد ششمين بار است که در نوشته هاى خودم به آنها اشاره مى کنم. ديگر خود دانيد. فراموش نکنيد که نه با آمدن هاشمى ايران بهشت مى شود نه با آمدن احمدى نژاد جهنم. صندوق معجزه نمى کند. به فرداى انتخابات بينديشيم. هر کجاى دنيا که هستيم آرام باشيم و اين وبلاگستان و سايت ها را جهنم نکنيم. ما فقط خودمان را داريم تکه پاره مى‌کنيم (به هر دو معنى) و اين سخت اشتباه و خطا است.

[چه بايد کرد؟ (قسمت اول) به تاريخ اول آگوست ۲۰۰۴]
[چه بايد کرد‌؟ (‌قسمت دوم)‌به تاريخ سوم آگوست ۲۰۰۴]

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________