<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Friday, January 28, 2005


جنگ چيز خوبى نيست که نيست

دوست راست خردورز ما اى ميل زده که عنقريب بين ايران و آمريکا جنگ در خواهد گرفت و بايد کارى کرد و کمپين و بمب گوگلى و لابى کردن و سر و صدا و پتيشن و خلاصه همه چيز را در دستور کار قرار دهيم.

عرض شود که ما که قرار بود يک مدتى نقش آدم قهر کرده را بازى کنيم و با دلى آرام و روحى شاد و قلبى مطمئن و ضميرى اميدوار از خدمت خواهران و برادران فانوس مرخص و به ديار باقى سفر کرده بوديم، از اينمهه بگير و ببند خوشمان آمد و چرتمان پاره شد. گفتيم اول يک چيزى براى فانوس بفرستيم که از ما بيش از اين دلگير نشوند بعد يک مختصر گرد و خاک خودمانى اينجا بکنيم و به خواب زمستانى خود برگرديم.

آخه پدر آمرزيده، فکر کردى ما تو اين سه سال در وبلاگستان چه شکرى داشتيم ميخورديم. چند دفعه گفتيم آقاى خامنه اى به روح شوهر عمه ات که گويا شيخ محمد خيابانى است کوتاه بيا. آقا روى هم رو ببوسيد تمامش کنيد. آخه ما که عرضه حمل سوخت را هم نداريم بمب اتمى را مى خواهيم چه کنيم ؟ لابد کليد آن را هم مى خواهيد بدهيد دست امثال اين قاطرهاى مجلس هفتم. در ثانى مگر همون امام شهيدان نبود که مى گفت: «جنگ چيز خوبى است»، « جنگ يک نعمت الهى است.» ما زبونمون مو در آورد تو اين سالها گفتيم آقايون اصلاح طلب به اين آقاى خمينى و آرمانهاى قشنگش کار نداشته باشيد، آنقدر آرمانهاى امام راه نيندازيد. عصر امام تمام شد. بگذاريد ببينيم چه خاکى بايد توى سرمون بريزيم. سه ساله داريم آب در هاون مى کوبيم که آقا جون کوتاه بياييد. هزار بدبختى داريم. حق مردم را بهشون برگردونيد. آدم بشيد. به فکر کار براى جوان ها باشيد. يک کم به دور و بر خود نگاه کنيد. چين دنيا را گرفت. قذافى الاغ آدم شد اما …

خوشمزه اينجا است که يک چند تا دوست روشنفکر هم پيدا شده اند و ميگويند جنگ چيز خوبى است. من مطمئنم که خيلى از اينها ژ-۳ را هم حتى به دست نگرفته‌اند و نظام نرفته‌اند وگرنه عين نقل و نبات حرف از جنگ نمى زدند. آقا اون جنگ مال فيلم ها بود، مال بازى هاى کامپيوترى است که دکمه رو مى زدى سى نفر مى رفتند رو هوا. آقا جنگ اصلا چيز خوبى نيست. ميدانيد چرا؟ ولش کن گفتن نداره. کسى که مى گويد جنگ راه حل است، گوشش را بر روى حرف بسته. ديگر گفتن ندارد. البته اونا هم دارند ميگويند که اگه جنگ نشد ولى بمب آقاى خامنه اى توى دست خودمون ترکيد چى؟ اينجاش رو من ديگه جواب ندارم، زياد هم بعيد نمى دونم!

به هر صورت جان عزيز است. جان شهيد هم عزيز است. من خودم خانواده شهيد زياد ديده ام که مصيبت ها بر سرشان آمده و هر روز به شهيدشان بد و بيراه مى گويند. جان آدم فقير و بدبخت و بيچاره هم عزيز است. بهشت نميخواهد، لااقل اين جهنم را از او نگيريد.

آخه وقتى چند تا لات عربده جو خورده‌اند به پست همديگر از ما چکار ساخته است؟ يک گاو جنگى در بدر به دنبال يک شى نرم مى گردد که به او شاخ بزند، يک الاغ هم هست که هى باسن مبارکش را مى برد مى چسباند به شاخ گاوه. شما بفرماييد چکار از دست ما ساخته است؟ حرف من اين است که ما اصلا ول معطليم. ما (‌وبلاگ نويسان حقوق بشرى نه بنده) همينقدر که افسانه نوروزى را از مرگ نجات داديم، کلاهمان را بايد بيندازيم بالا. جان مادرتان دست از سر اين وبلاگستان برداريد. چه شما چه بقيه با اين ليست طويل شرح وظايف فوق طاقت و توان براى وبلاگستان، آقا اين دنيا دنياى مجازى است انتظار داريد دعواى ايران و امريکا هم اينجا حل و فصل شود؟ سعيتان مشکور. من فقط خواستم بگم که روى من حساب نکنيد. من با اجازه مى روم به قول ابطحى به چرت مرغوب خودم بپردازم. شرمنده کارى از ما شبه روشنفکران دنياى مجازى بر نمى آيد. کليدش به جيب مبارک آقاى خامنه اى است. لطفا با بيت رهبرى تماس حاصل فرماييد. اگر شش ميليارد و چند صد ميليون نفر بگويند نه دو نفر مى گويند آره، پرزيدنت بوش و رهبر معظم انقلاب!

من فقط کارى که مى توانم بکنم اينکه بگم جنگ چيز خوبى نيست و امام هم بيخود گفته و در هيچ پروژه آدمکشى هم شرکت نمى کنم. دل من مثل گنجشک است و خوشبختانه آزارى هم به کسى نمى رسانم. بقيه اش با بزرگان و اهل قدرت و قدرت طلبان. شب بخير. خوابى خوش در پيش.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________