<$BlogRSDUrl$>

پارسانوشت

بلاگ یا رسانه "پارسا صائبی" در مورد سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم و تکنیک و گهگاه موضوعات مورد علاقه دیگر

توضیحات نو


دوستان لطفاً بنده را از منتشر كردن كامنت با نامهای ناشناخته (بی‌نام یا ناشناس و ...) یا بدون ارجاع به یك ایمیل واقعی معذور بدارید. واقعاً كامنتهای این چنینی را صرفنظر از اینكه چه نوشته باشند و محبت و لطفشان شامل حال بنده هم شده باشد، منتشر نخواهم كرد و اساساً نخوانده پاك خواهم كرد. گفتم كه گاه دوستان دور و نزدیك اهل رودربایستی نباشند، صادقانه بیایند حرفشان را هرچه كه هست بزنند و هر انتقاد و اعتراضی هم دارند شخصاً لطف كنند مطرح كنند و با هم گفتگو كنیم. خوب اشتباه و ایراد هم حتماً دارم و خواهم پذیرفت، ممنونتان هم خواهم شد. دیگرانی هم كه ممكن است حقوق بگیر جایی باشند وقت خودشان را پای كامنت‌گیر وبلاگ بنده حقیر تلف نكنند كه كامنت آنها را همانطور كه در بالا عرض شد، نخوانده پاك خواهم كرد و تحت هیچ شرایطی كامنت از فرد بی‌نام و ناشناس و بدون ارائه ایمیل واقعی منتشر نخواهم كرد. در غیر این صورت اگر هر نوع انتقاد و نقد تندی هم به نوشته بنده یا اساساً خود بنده و عقایدم و نه شخص سوم داشته باشید، تنها كافی است نام خودتان یا یك ایمیل واقعی از خود را مشخص كنید و بلادرنگ نظرتان را منتشر خواهم كرد.

 


بلاگ​چرخان


بلاگ چرخان حاوی وبلاگهایی است که میخوانم یا به پارسانوشت لینک داده​اند (یا هردو):

 

 

آرشيو

 

04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 08/01/2007 - 09/01/2007 08/01/2008 - 09/01/2008 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 01/01/2010 - 02/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 06/01/2011 - 07/01/2011 07/01/2011 - 08/01/2011 09/01/2011 - 10/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 11/01/2011 - 12/01/2011 12/01/2011 - 01/01/2012 01/01/2012 - 02/01/2012 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 04/01/2012 - 05/01/2012 05/01/2012 - 06/01/2012 07/01/2012 - 08/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 09/01/2012 - 10/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 12/01/2012 - 01/01/2013 01/01/2013 - 02/01/2013 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 05/01/2013 - 06/01/2013 06/01/2013 - 07/01/2013 09/01/2013 - 10/01/2013

 


آرشیو فانوس قدیم
آرشیو فانوس نو

ParsaSaebi[at]Yahoo.co.uk

© استفاده از مطالب اين وبلاگ با دادن لینک و ارجاع به نوشته، بلامانع است 

Sunday, July 25, 2004


نسل کشى در وبلاگستان!
ــــــــــــــــــــــــــــ

باباجون صلوات بفرستين، اى بابا … کوفى! بابا تو بيا سوا کن. نيروهاى کلاه آبى رو هرچه زودتر بفرستيد که داره در وبلاگستان کار به نسل کشى کشيده ميشه!  من که با اين نميچه شم تحليل سياسى که به قول دوستان خوشبين، گرفتار توهم توطئه هم هستم، نمى فهمم اين دوتا دختر چشون شده افتادن به جون همديگر، نکنه اينجا هم کار سربازان گمنام حفاظت يا ستاد ضد اصلاحات باشه؟!!  زيتون عزيز، زهراى محترم، آتش بس بابا! آتش بس!

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 

Friday, July 16, 2004


ممد تيمتو وردار و بيار!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ببخشيد اگر عنوان مطلب يک کم بى کلاس و برگرفته از يک شعار استاديومى شد، آخه رييس جمهور خاتمى که خيالشان از بابت همه چيز راحت شده و به ميمنت و مبارکى چند ماه آخر دوران رياست جمهورى را در يک فضاى دوستانه و با همدلى و «تعامل سازنده» به خوبى و خوشى مى گذرانند، تيم ملى فوتبال را در آستانه جام ملت هاى آسيا به حضور پذيرفتند و راهکارهاى زيادى هم احتمالا به آنها ياد دادند:

- وقتى ديديد مرتب به دروازه شما حمله مى کنند، سکوت معنى دار اختيار کنيد و سوت بزنيد و آسمان را نگاه کنيد.

 - وقتى بازيکن وحشى تيم مقابل عمدا توى ساق پاى شما کوبيد، بگوييد خيلى متشکرم! - وقتى مرتب از تيم مقابل گل خورديد، اشکال ندارد. بگذاريد باز هم گل بزنند ببينيد حريف کى از رو ميرود.

- هنر فوتباليست آن است که تماشاگران فعال را به تماشاگران منفعل تبديل و استاديوم لبريز از تماشاگر را به استاديوم خالى تبديل نمايد، (صبر کنيد بابا هنوز يک ربع از بازى مونده!)

- اگر داور شما را به ناحق اخراج کرد، لبخند زنان به ياد «استبداد تاريخى مان» بيفتيد و داور را «ماجور و معذور» بدانيد.بعد التحرير : روايت متفاوت و کاملترى از اين مطلب در فانوس آمد.
0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 

Wednesday, July 14, 2004


وبلاگ ها خواندنى تر از وب سايت ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدتى است که وب سايت هاى سياسى شور و حال قديم را از دست داده و علاوه بر آن مطالب‌شان ملال آور و تکرارى شده ، بماند که جو دلمردگى در تهران تا به آلمان و انگليس و فرانسه و آمريکاى شمالى هم کشيده شده !(به همه اينها دور بودن بعضى از مطالب از واقعيات را هم اضافه کنيد.) بنابر اين مرور سريع کل سايت هاى سياسى که قبلا ساعت ها وقت استراحت و خواب آدم را ميگرفت، تبديل به يک تفريح ۲۰ دقيقه اى شده است! اما مى توانم بگم که مدتى است اول به سراغ وبلاگ ها مى روم و بعد اگرفرصتى بود به سراغ سايت هاى سياسى و خبرى. وبلاگ ها خواندنى تر شده اند، جو اوليه وبلاگ زدن و مطالب خيلى شخصى نوشتن هم سپرى شده ، لااقل آنها که در اين عرصه مانده اند، حرف براى گفتن دارند و يا اگر چون ما حرف چندانى هم ندارند،علاقه به نوشتن دارند و مختصر ذوقى هم هست. بايد عشق نوشتن داشته باشى. «نويسنده هم زورکى؟ آى زکى!» ( اين را چند وقت پيش «بيژن ترقى» در مصاحبه اش گفته بود به نقل از «شهريار» دشت سخن، گويا اصل جمله «شاعر» بوده به جاى «نويسنده» البته ! )
آقا جون غمباد چرا گرفتى بشين دو کلمه بنويس، راحت ميشى! قرار نيست اتفاقى بيفته ، آخه مگه قرار بود اين چند تا وبلاگ سياسى چکار بکنند؟ انتظار دارى اصلا اينترنت چه معجزه اى براى «مردمسالارى توام با معنويت» (‌جديدا معنويت همراه با چاشنى مردمسالارى!) بکند؟!
آقا زلزله هم که فراموش شد که؟ بهرام خان تفنگ دولول شکارى را که براى شکار غارتگر ها آماده کرده بودى چکار کردى؟

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 

Friday, July 09, 2004


سردار طلايى در آستانه کسب مدال طلاى …
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصلا بياييد سياسى با اظهارات عجيب و غريب سردار طلايى برخورد نکنيم، ولى کجاى دنيا رييس پليسى را ديده ايد که اينگونه در مورد مسائل سياسى اظهار نظر بکند؟ ظاهرا براى آيت الله مشکينى و حسنى و مکارم (‌از مراجع عظام حکومتى)‌ و بوش رقيبى جديد در صدر جدول پيدا شده است!

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 


ناگفته هاى فانوس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

راست گفته ساناز، اينجا را باز کرده ام که مطالب شخصى و خودمانى تر را بنويسم ، همه اش شده لينک به فانوس! چه کار کنم که هنوز دلم با آنجا است و نوشتن در فانوس را يک تکليف و در واقع عمل به يک قول مى دانم. خوب چه ميشه کرد که تا يک ذره وقتى پيدا مى کنيم ، اولويت رو به نوشتن در فانوس ميديم. اما خوشبختانه به تدريج طيف فکرى جديد در فانوس حاکم شد و دوستان جديدى با ايده هاى نو به فانوس پيوستند. (‌به قول آقا: انقلاب ما ريزش دارد ليکن رويش هم دارد! ) آدم هايى مثل ما که در خارج از کشور هم دست از نگاه سياسى خودشان بر نميدارند بايد در اين دوران که جامعه به سمت غير سياسى شدن پيش ميروند ، کمتر سياسى بنويسند.
از شما چه پنهان که فانوس اول از همه يک وبلاگ شخصى بود، ( دروغ چرا! تا آرشيو فانوس آ آ آ آ !! ) حالا چى شد که به يک وبلاگ گروهى تبديل شد ، داستانش طولانيه و اينکه فلانى چى شد و اون يکى چرا ديگه نمينويسه و رييس اينجا الان کيه و اين قبيل مطالب نياز به شرحى داره که همه اش را هم نمى شه گفت، بالاخره بلانسبت آدم نادان يا سرباز ره گم کرده گمنام هم پيدا ميشه که بخواهد از اين نمد کلاهى براى خودش درست کنه. بماند.

در هر حال اونجا ديگه براى خودش يک هويت مستقل و مديريت مشارکتى قوى پيدا کرده که نسبتا ميشه روش حساب کرد. يعنى طورى نيست که شب بخوابيد و صبح بلند شويد ببينيد فانوس به هر دليل بسته شده (‌اميدوارم که هميشه همينطور بمونه) لذا تعهد من به گروه بروبچه هاى فانوس در حد فرستادن مطلب (‌که همچين آش دهن سوزى هم نيست) به آنجا سر جاشه به اندازه سهم ناچيز فعلى خودم هم هنوز يک کارهاى مختصرى آنجا مى کنم ولى واقعا مديريتش که در سراسر کره زمين پراکنده است ميتونم بگم که کم نظيره،(‌البته نه از زمان ماد ها!!) کاش مسوولين و مديران نظام ما هم در مديريت از ما ياد مى گرفتند. (‌اين را محکم و جدى و با افتخار مى نويسم) مطالبمون هم در حد قابل قبوله و نميگم که عالى هستيم ولى اگر به عنوان يک وبلاگ بهش نگاه کنيم ، ميشه گفت که خوبه.

چشم! به وبلاگ شخصى خودم از اين به بعد بيشتر ميرسم.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 


مطلبى در مورد هجدهم تير ماه در فانوس نوشته ام.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 


مطلبى در مورد احمد عزيزى در فانوس نوشته ام.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 

Tuesday, July 06, 2004


مطلبى در فانوس در مورد فيلم اخير مايکل مور نوشته ام

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 

Sunday, July 04, 2004


مطلبى کوتاه در مورد تيم يونان در فانوس نوشته ام.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 

Thursday, July 01, 2004


مايکل مور سالارى دينى
ـــــــــــــــــــــــــ

يک هفته است که فيلم فارنهايت ۱۱/۹ را ديده ام و فرصتى دست نميدهد تا در فانوس چيزى در اين مورد بنويسم. ديدن اين فيلم را به همه توصيه مى کنم. واقعا جرج بوش در اين فيلم به لجن کشيده شده و کرور کرور آدم در آمريکاى شمالى صف مى بندند که اين فيلم را ببينند و همه در آخر کلى براى مايکل مور دست ميزنند. خدا حفظش کنه اين مايکل مور را. البته فکر کنم قلب آقا هم با ديدن اين فيلم شاد بشه!

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________

 


در فانوس راجع به حاج حسين آقاى تکريتى چيزى نوشته ام ، اگر دوست داشتيد بخوانيد تشريف ببريد اينجا.

0 Comments | | Permalink

_______________________________________________